Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

Rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa świata w Ro­sji. Prawdziwa uczta dla miłośników tej dyscypliny. I w Polsce apetyty wzrosły podsycane dość skutecz­nie przez media. Życzę drużynie jak najlepiej, ale po tym co zaprezentowała w meczu towarzyskim z Chile, a jedno­cześnie pamiętając nasze kunktator­stwo na Mistrzo­stwach Europy, gdzie losowanie da­ło nam szansę na finał, to mam raczej […]

Filary Europy

Nasz kontynent jest polem ścierania się odmiennych cywilizacji, kultur narodowych i tra­dycji. Tak było od wieków. Problem tożsamości europejskiej nabrał szczególnego znacze­nia w ostatnich latach. Dlatego warto zwrócić uwagę na specyfikę zachodniej cywilizacji określaną również mianem łacińskiej. Składa się z trzech filarów. Pierwszym – w sensie chronologicznym – jest kultura grecka. To jej zawdzięczamy pojęcie […]

“Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?”…

W kwietniu 2018 roku nakładem wydawnictwa Polsko-Amery­kańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicz­nego (PAFERE) ukazała się książka autorstwa profesora Mirosława Matyi pod tytułem “Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?“. Z tej okazji w portalu Polish Ex­press w Londynie, opublikowany zo­stał wywiad praso­wy z jej Autorem. Oto treść tego wywiadu: Redakcja: Panie Profesorze, na czym polega “demokratyczny fenomen” […]

Mienie bezspadkowe?

Stosunki polsko-żydowskie trudno pomijać milczeniem. To temat ciągle aktualny. O je­go istnieniu przypomniano po raz kolejny w kwietniu tego roku, kiedy Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił JUST Act (ustawa Senatu nr 447). Na początku maja podpisał ją prezydent Donald Trump. W oparciu o nią rząd Stanów Zjednoczonych posiada pod­stawę prawną do wywierania nacisków na inne kraje, gdyby […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski