Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Do Czytelników NG słów kilka…

To wydanie NG było już gotowe do druku, gdy wy­szła sprawa odmowy publikacji przez NZZ materiału napisanego przez Ambasadora RP p. J. Kumocha i Konsula Honorowego RP p. M. Blechnera. Przerobi­łem więc to wydanie by móc umieścić je teraz i to w wersji językowej zarówno polskiej jak i niemieckiej. Tę drugą kieruję do naszych szwajcarskich nie tyle przyjaciół, którzy wiedzę historyczną o Polsce mają dość poukładaną, ale do znajomych, sąsiadów, ko­leżanek i ko­legów z pracy, którzy tę wiedzę czerpią częstokroć z mediów Polsce niechętnych czy wręcz wrogich, a przez to dalekich w swoich przekazach od obiekty­wizmu i prawdy historycznej. Jednocześnie w pełni popieram p. E. Masteja postu­lującego powołanie oś­rodka prowadzącego badanie antypolonizmu wraz z wszelkimi jego funkcjami, o których pisze autor w swoim felietonie.

W tym miejscu trudno nie nawiązać do wspaniałego opracowania p. M. Wonko – Biuletynu „W kraju i na obczyźnie”, 1942–43. To w pigułce koszmar ludnoś­ci przede wszystkim polskiej i żydowskiej na tere­nach polskich okupowanych przez zbrodniczą nie­miecką III Rzeszę. I tak jak nie wolno zapomnieć o Holokauście, tak też nie wolno zapomnieć o eks­ter­minacji narodu polskiego, łapankach, dziesiątko­wa­niu zakładników, wywózkach do Niemiec i do obo­zów. I tak jak nie wolno zapomnieć o zbrodni pow­stania w getcie w 1943 r., tak nie wolno zapomnieć o ludobójstwie na warszawskiej Woli, gdzie w bes­tialski sposób oprawcy z SS wymordowali ponad 60 tyś ludności cywilnej Warszawy i o barbarzyń­skim – obcym wszelkim ludzkim konwencjom –uto­pieniu w krwi powstania warszawskiego w 1944 r.

Wspomina autorka opracowania, iż na stronach Ar­chiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu odnajdą Państwo również większość wydanych w tym czasie egzemplarzy „Gońca Obozowego” – gazety polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii (1940-45). Wszystkie egzemplarze „Gońca” udało mi się wydać w 2006 roku w postaci 4 tomów spełniając prośbę ówczesnego Prezesa 2 DSP, ś.p. Henryka Wę­gra, wspaniałego człowieka i działacza polonijnego. Niestety nakład nie był duży.  Niemniej czterotomowe komplety „Gońca” są w bibliotece Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy, w Jagiellonce, Ossolineum i bibliote­ce Głównej w Warszawie, w bibliotece w Rapperswilu, w  AHP we Fryburgu i  w kilku innych ośrodkach polonijnych.

W Muzeum w Rapperswilu ponownie poja­wiło się malarstwo Tadeusza Wojnarskiego. Dla młodego pokolenia może warto przy­pomnieć, że ten artysta i działacz polonijny, w 1973 roku założył Naszą Gazetkę, cza­sopismo, które następnie prowadził jako re­daktor naczelny przez blisko 25 lat, a któ­re właśnie trzymacie w swoich rękach.

I na koniec coś z Polski. Trzeba być wyjąt­kowym ignorantem, aby dzisiaj proponować Polakom wprowadzenie Euro. Ludność tak rozwiniętych i bogatych krajów jak Niemcy, Francja i Włochy poczuła boleśnie podwyż­ki cen, o których wcześniej nie było mowy. Trochę otrzeźwienia – Panowie Politycy!!!

 

                                 Wasz Redaktor

Polska wspiera badania nad holokaustem

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,   Poniżej znajdą Państwo pełny tekst odpowiedzi Ambasadora Jakuba Kumocha oraz Konsula Honorowego Markusa Blechnera na artykuł niemieckiego dziennikarza Josepha Croitoru (NZZ, 28.03). Niestety gazeta odmówiła jego publikacji, bo domagała się zmiany jego tytułu.   Ambasada stoi na stanowisku, że zasady szwajcarskiej Rady Prasowej zakazują do­konywania zmian w listach od czytelników […]

Odpowiedź ambasadora i konsula honorowego RP na artykuł Josepha Croitoru w NZZ

Polska ponownie pojawiła się na łamach „Neue Zürcher Zeitung”, a my zostaliśmy znów wywołani do tablicy. Tym razem w artykule „Nie tolerujemy takiego obrazu historii – polska kampania przeciwko badaniom nad Holokaustem” („Ein solches Geschichtsbild dulden wir nicht – eine polnische Kampagne gegen die Holocaust-Forschung“). Zarzucono nam i polskiemu rządowi, że sprzeciwiamy się badaniom nad […]

Grupa Berneńska i Archiwum Eissów

Z Konsulem Honorowym RP, panem Markusem Blech­nerem, umawiam się w pewne listopadowe popołudnie (13.11.2018) w kawiarni luksusowego hotelu Park Hyatt położonego blisko jeziora Zuryskiego i zuryskiej Filharmonii (Tonhalle), “die beste Lage”, jak to mawiają miejscowi. Herr Blechner, którego poznałam 5 lat wcześniej na uroczystości nadania mu tytułu “Honorarkonsul Polens”, stawia się na spotkanie w towarzystwie […]

Antypolonizm

Antypolonizm istnieje przynajmniej od czasów zaborów. Jego celem jest wywołanie niechęci, postawy wrogości lub nienawiści wobec Polaków. Poniża się naszą tradycję, kulturę, a nawet szydzi z religijności. Najczęściej jest nastawieniem i działaniem o charakterze rasistowskim opartym na stereotypach etnicznych. Przybiera różne formy i posługuje się wieloma metodami. Ich wspólnym mianownikiem jest fałsz. Hasło „antypolonizm” nie […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski