Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Zakończenie działalności wydawniczej

Drodzy Czytelnicy

Z przykrością zawiadamiamy, że

Nasza Gazetka

zakończyła swoją działalność wydawniczą.

 

Niestety, czas nie stoi w miejscu i zmiany strukturalne środowisk emigracyjnych, dynamika tych zmian, potężne zmiany rodzajów rynku medialnego i w końcu wybuch pandemii Covit-19 to wszystko spowodowało, że forma wydawnicza drukowana zakończyła swój byt.

 

Dziękujemy Wam za lata wierności, dzięki czemu mogliśmy ukazywać się od roku 1973.  Za Waszą współpracę i pomoc, wparcie i zrozumienie.

 

Życzymy Wam wszystkim dużo zdrowia, radości i spokoju, spełnienia zaplanowanych celów i realizacji nieustających marzeń. I aby ta nasza Polska nadal nam towarzyszyła, na co dzień.

Redakcja Naszej Gazetki

UPAMIĘTNIENIE ROCZNICY STULECIA w GENEWIE

Po wyzwoleniu Narodu Polskiego, w 1918 r., z pod przeszło wiekowej niewoli, nastąpiła w 1919 r. odbudowa państwowości suwerennej Rzeczypospolitej. Był to nade wszy­stko owoc ofiarnych niezwykle walk i działań kilku kolejnych pokoleń w Kraju i na obczyźnie. Tegoroczne obchody upamiętniające stulecie tego doniosłego wydarzenia w dziejach Polski uświadamiały potrzebę zachowania poczucia duchowych wartości Narodu […]

ODŻYŁA Z WOLI NARODU

(Odczyt na Stulecie Odbudowy Państwa Polskiego, Genewa, 10 listopada 2019 r.) Wystawiliśmy sobie świadectwo dojrzałości politycznej, Stwierdzili stanowczo, że gdy o żywotne sprawy   i dobro Narodu idzie jesteśmy zdolni do jedności i zgody. I.J. Paderewski (Wystąpienie na spotkaniu z członkami Komisji Międzysojuszniczej, W-wa 29.03.1919) I. W zeszłym roku obchodziliśmy stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości przez Naród […]

NIE ZGINIE POLSKA…

lecz żyć będzie po wieki wieków (,,,). Te znamienne słowa, pełne wiary i otuchy wyraził Ignacy Paderewski w swym przemówieniu wygłoszonym przed Radą Narodową R.P, w Paryżu w styczniu 1940 r. Przeżywał wówczas Wielki Polski Patriota, z głęboką boleścią w sercu, wrześniową tragedię 1939 r. W istocie, przed 80 laty, po 20-stu latach istnienia, odrodzone […]

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski