Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

MARSZ KATYŃSKI

About

KU PAMIĘCI 15-stu TYSIĘCY POLSKICH JEŃCÓW WOJENNYCH

zamordowanych w lesie Katynia przez sowiecką NKWD wiosną 1940 r.

(W 75-tą rocznicę tej zbrodni: 1940 – 2015)

MARSZ KATYŃSKI

Stanęli milczącym szeregiem,

Krzyk jeden, strzały padły,

Krew się zmieszała ze śniegiem,

Noc spadła całunem czarnym.

I znów szeregi stanęły

Polskich żołnierzy bez zmazy,

I znowu krwią spłynęły,

Jak łzami, białe brzozy.

Z dala od Kraju ginęli

Września żołnierze bezbronni,

A ciała ich w doły zepchnęli

Kolbami siepacze zbrojni.

Wyście nie byli sami

W Katyniu śmierci wąwozie,

Bo Polska szła razem z wami

W jenieckiej, żołnierskiej bluzie.

Polska na waszą patrzała

Niewinnej krwi ofiarę.

Wraz z wami w szeregu czekała

Na rozstrzelania salwę.

I wasze śmiertelne rany

Polski były ranami;

Jej serce kule orały

Bijące w was salwami.

I ziemne grudy grzebały

Skoszone maki czerwone.

Serca ich w Polsce zamarły,

Jak usta w ojczystej mowie.

O Polsko września żołnierzy

Nie padłaś w rowach Katynia.

Choć grób był coraz głębszy

Przeżyłaś w myśli i czynach.

I oni przeżyli w Ojczyźnie,

Polski walczącej synowie,

Choć groby ich na obczyźnie,

Daleko w Katynia wądole.

Wasze imiona poległych

Nie w boju, nie z bronią w reku,

Zostały na urnach świętych

Wyryte na pamięć wieków.

J.A. Konopka

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski