Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

List J. Kaczyńskiego

About


Jarosław Kaczyński

Prezes

Warszawa, dnia3 września 2015 r

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowni Państwo

Szanowna Pani Anna Buchmann

Dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Bardzo dziękuje Pani za zaproszenie do Rapperswilu na sesję XXXVII stałej Konfe­rencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie. Podziękowaniu temu towarzyszy uczucie żalu i przeprosiny za niemożność osobistego przybycia, dlatego proszę, o przyjęcie tych kilku słów, skierowanych do Państwa w formie listu.

Na wstępie, pragnę wszystkim Państwu, gościom, sympatykom, współpracownikom i całemu kierownictwu Muzeum Polskiego w Rapperswilu przekazać wyrazy szacunku, a zarazem podziwu dla Waszej działalności, dla tych niezliczonych akcji, inicjatyw i codziennej żmudnej pracy. Nie sposób niemal ocenić jak wielką, wartość ma to, co Państwo robicie, dla Polski, dla kultury krajów, z którymi związaliście swoje losy, dla całej rozsianej po świecie Polonii.

Nie sposób przecenić tego, co przez pokolenia zdołały dokonać tysiące ludzi na rzecz polskiej sprawy, dla innych i dla siebie. Za to wszystko z całego serca dziękuję, w imieniu swoim, całej naszej partii, Prawa i Sprawiedliwości i chyba nie będzie naduży­ciem gdy dodam, że również w imieniu wielu, bardzo wielu Polaków w kraju.

Państwa działalność ma ogromne znaczenie dla nas wszystkich, dla zachowania na­szego dziedzictwa, dla naszej narodowej tożsamości. Życzę Państwu tego samego zapału i oddania przez następne dziesięciolecia. Pamiętajcie Państwo każdego dnia, że jesteście nam bardzo, ale to bardzo potrzebni. Wasze przywiązanie da polskości to bezcenna wartość, bez względu na liczbę mil czy kilometrów jakie nas dzielą.

Pamiętam jak jeszcze podczas kampanii prezydenckiej w roku 2010 powiedziałem, że Polska ma prawo do marzeń. Do marzeń o tym, że będzie silna, licząca się w świecie, sprawiedliwa i dumna. Myślę, że słowa te wciąż pozostają aktualne, a realizacja tych marzeń zależy również od Państwa, od Waszej postawy i pracy, od zaangażowania i cierpliwości.

Przymioty te potrzebne są szczególnie w dzisiejszych czasach, w zmaterializowanym świecie zanikających wartości. To także szczególny obowiązek w naszej rodzimej rzeczywistości, gdy pojęciom „polskość”, „Ojczyzna” i „Naród” coraz częściej towarzy­szą szyderstwo, lekceważenie i drwina, gdy ubożeje pamięć o naszej historii, zwłasz­cza w młodym pokoleniu, gdy patriotyczna wiadomość spychana jest na margines, a polskość przedstawia się jako rzecz zaprzeszłą i nienowoczesną. Musimy się temu przeciwstawiać, wymaga to pracy i cierpliwości. Musimy pokazywać milionom Ro­daków ile nas łączy, przekonywać wątpiących i wspierać przekonanych. Państwa działalność jest ważną częścią tej naszej wspólnej misji.

Życzę Państwu oraz wszystkim, których kochacie, spokoju, zdrowia i rodzinnego ciepła i pozdrawiam z całego serca,

Łączę wyrazy szacunku

Jarosław Kaczyński

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski