Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

E.Skoczeń – List do redakcji

About

Szanowny Pan Tadeusz Kilarski Redaktor Naczelny „Gazetki Polskiej” w Szwajcarii Drodzy Rodacy w Szwajcarii,

Racławickie Towarzystwo Kulturalne na łamach „Gazet­ki Polskiej” pragnie serdecznie podziękować Panu Dr Janowi Konopce, byłemu wice-ku­stoszowi Muzeum Kościuszki w Solurze oraz Tadeuszowi Kilarskiemu -Redaktorowi Naczelnemu i Jego małżonce Elżbiecie Strauch Kilarski za przyjazd do Polski i wzię­cie udziału w uroczystościach z okazji 222 rocznicy Przysięgi Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie. Wspólnie z naszym Towarzystwem złożyli kwiaty na płycie upamiętniającej to wydarzenie, następnie aktywnie uczestniczyli w konferencji przy Kopcu Kościuszki w Krakowie, której celem było powołanie Międzynarodowego Fo­rum Wspólnot Kościuszkowskich oraz wypracowanie programu obchodów 200 rocz­nicy śmierci Naczelnika Kościuszki, która przypada w 2017 roku. Uroczystości te miały miejsce 23 marca w przeddzień rocznicy Przysięgi z uwagi na zbliżające się Święta Wielkanocne. W następnym dniu nasi Drodzy Rodacy i Goście odwiedzili pola bitewne w Racławicach, gdzie Tadeusz Kościuszko 4 kwietnia 1794 roku dowodząc wojskiem i chłopami polskimi stoczył zwycięską bitwę z wojskiem carskim o wolność i niepodległość Polski, Ojczyzna wtedy znajdowała się pod zaborami.

Żywimy nadzieję na dalszą bliską współpracę środowisk kościuszkowskich w Polsce z Polonią Szwajcarską, szczególnie skupioną wokół Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze, gdzie nasz bohater spędził ostatnie dwa lata swego życia i tu zmarł.

Z racławickim pozdrowieniem –

Eugeniusz Skoczeń – Prezes Towarzystwa

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski