Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

PREZYDENT RP WSRÓD POLONII W BERNIE (14 listopad 2016 r.)

About

berno-duda

Było to nad wyraz doniosłe wydarzenie dla Polonii szwajcarskiej. Tegoroczne, tradycyjne Święto Niepodległości Ojczyzny upamiętniła wizyta w Bernie nowo wybranego przez Naród Prezydenta Rzeczypospolitej, p. Andrzeja Dudy. Miało to miejsce w wykwintnej sali Ambasady Rzeczypospolitej, przy Elfenstrasse.

Pan Prezydent przybył tu wraz ze swą Małżonką p. Agatą Kornhauser-Dudą. Licznie zebrani Polacy przyjęli Parę Prezydencką gorącymi oklaskami.

Dostojnych gości powitał J.E. Pan Ambasador Jakub Kumoch w towarzystwie małżonki Joanny Kułakowskiej-Kumoch. Następnie głos zabrał Pan Prezydent Duda dziękując za zorganizowanie spotkanie i za liczne przybycie dzia­łaczy polonijnych. Podkreślił on konieczność utrwalania polskich tradycji i wartości kul­turalnych, niezbędnych dla zachowania naszej identyczności narodowej. Integrując się w środowiska Kraju pobytu nie powinniśmy tracić poczucia naszych powinności wobec Ojczyzny. Przykładem tego są Wielcy Polacy, którzy przebywając tu, w tym gościnnym i neutralnym Kraju, pamiętali wiernie o swym Kraju ojczystym i działali z oddaniem dla sprawy Narodu, jak: Paderewski, Kościuszko, Sienkiewicz.

Po hucznych oklaskach, Para Prezydencka czytala, kolejno, z sienkiewiczowskiego „Quo Vadis” teksty wyrażające nadzieję w zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości.

Z kolei zabrzmiał donośnie przez wszystkich śpiewany hymn „Jeszcze Polska nie zgi­nęła“. Wraz z Parą Prezydencką śpiewaliśmy dodatkowo piosenki ludowe (m.in. popularną piosenkę „O, mój rozmarynie“, czy „Dalej bracia, dalej żywo”). Panowało powszechnie radosne poczucie jedności. W tej atmosferze, każdy z nas wymieniał serdeczne uściski dłoni z Parą Prezydencką, wyrażając przy tym słowami szczere swe uznanie i głęboką sympatię. Błyskały flesze aparatów fotograficznych upamiętniając te znamienne chwile.

Ożywione rozmowy Rodaków, toczone wokół stołów suto zastawionych, kończyły póź­nym wieczorem to pamiętne spotkanie Polonii szwajcarskiej z Prezydentem Polskiego Narodu.

J.A. Konopka

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski