Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Bóg się rodzi, moc truchleje!

About

Drogie Rodaczki i Rodacy na gościnnej, szwajcarskiej ziemi!

Rok był niezwykły, a wydarzeniami w naszym polsko-szwajcarskim świecie można by obdarzyć całą dekadę. Przede wszystkim wszyscy razem licznie świętowaliśmy 200-lecie śmierci Tadeusza Kościuszki, zaszczy­cił nas Marszałek Senatu RP, a wspaniała Polonia z Solury, Zuchwilu, Vezii i przybyła ze wszystkich in­nych części Szwajcarii, stanęła na wysokości zadania. Dziękuję jej z całego serca! Przy okazji dowiedzieliś­my się, że nie wszystko jest dane raz na zawsze i pa­mięci o wielkich bohaterach narodowych, nawet tak wielkich jak Kościuszko, też trzeba skutecznie bronić. Życzę Państwu zawsze takiej skuteczności i tak wielkiego zapału we wszelkich działaniach!

Było jeszcze jedno wielkie wydarzenie – w tym roku dzięki naszym dziennikarzom, historykom i dzięki skromnemu wkładowi naszych dyplomatów – dowiedzieliśmy się o niezna­nym nam dotychczas akcie polskiego bohaterstwa. Dziś możemy już z całą pewnością stwierdzić, że mój wielki poprzednik Aleksander Ładoś i jego dyplomaci, Juliusz Kühl, Stefan Ryniewicz i Konstanty Rokicki, uratowali wespół z naszymi żydowskimi współrodakami kilkaset osób z Holocaustu. Życzę Państwu i sobie, aby ta historia, o której tak pięknie pisze w tym numerze nasz dyplomata Jędrzej Uszyński, napełniała nas stale dumą z Polski i wzmacniała to, co w naszej Ojczyźnie najpiękniejsze – bohaterstwo, ofiarność, otwartość i altruizm.

Nie tylko historia, ale i teraźniejszość! Dwadzieścia lat skończyło Archivum Helveto-Polonicum, skarb współczesnej historii Polski. Życzę jego twórcom, przyjaciołom i bywalcom, kolejnych dekad tak wielkiego zapału i zaangażowania, jakimi się dotychczas wykazywali.

Wielkim wydarzeniem 2017 roku była też wciąż trwająca walka o przyszłość Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Gorąco życzę kierownictwu Muzeum i wszystkim nam, zaangażowanym w utrzymywanie naszego skarbu narodowego, aby nadchodzący rok, Rok Niepodległości, był również rokiem długo oczekiwanego przełomu. Nie ma możliwości, abyśmy pozwolili na zamiecenie sprawy 150-letniego zabytku i symbolu Polonii pod dywan!

Życzę Państwu również wiele miłości i wzajemnego zrozumienia. Zważywszy na nadchodzący Rok Niepodległości, w którym chcemy pokazać się jako prawdziwa Wspólnota, życzę każdemu z nas umiejętności wyjścia do drugiego człowieka, zrozumienia jego intencji, pojednania, a jeśli potrzeba – przebaczenia.

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia połączą państwa Rodziny z tym bliskimi, którzy pozostają w Kraju i niech będą pełne radości i spokoju.

 

Jakub Kumoch

Ambasador RP

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski