Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

WE WSPÓLNEJ SPRAWIE

About

Odnowa pomnika grobowego polskiego bohatera gen. Józefa Hauke Bosaka na cmentarzu na Carouge w Genewie, stanowi niewątpliwie wspólną sprawę Polonii szwajcarskiej.

Przypomnijmy, że od młodych lat wal­czył on „za na­szą i waszą wolność”, a w wieku 30 lat był jednym z dowódców w Powstaniu Styczniowym (1863-64). Mając 37 lat ginie, okryty chwałą, w bitwie pod Dijon broniąc Francji przeciwko Prusom (1871). Zwłoki bohatera spoczęły na cmentarzu na Carouge w Genewie (gdzie przebywała jego małżonka z synem). Wkrótce wzniesiono na miejscu pochówku pomnik grobowy w postaci wy­niosłego na 2 m. głazu skalnego. Stoi on po dzień dzisiejszy. Kilkanaście lat temu, dzię­ki interwencji założonego wów­czas Komitetu dla zachowania grobowca gen. Hauke Bosak, pom­nik ten został wpisany do kantonalnego inwentarza pom­ników podlegających och­ronie. Z cza­sem stan jego uległ pogorszeniu: czarne smugi z deszczowych opadów zanieczyściły skalną powierz­chnię, napisy na tablicach nagrobnych stały się mało czytelne, krzyż metalowy na szczycie grobowca uległ częściowo złamaniu.

Odrodzony Komitet Hauke Bosaka, działając ze współudziałem Stowarzyszenia Polskiego w Genewie uzyskał od Władz Kantonu upoważnienie na dokonanie potrzebnych prac restauracyjnych (decyzja z 26 marca 2018 r.). Zlecone w ten sposób zadania zostały z powodzeniem zakończone 30 kwietnia br. przez trzy firmy wykonawcze polecone zleceniodawcy przez gminę Carouge. Koszt tych prac wynosi ogółem ok. 7’000 CHF.

Odnowienie pomnika grobowego bohaterskiego generała polskiego jest przedsięwzięciem podjętym w ramach upamiętnienia Stulecia Odrodzenia Niepodległości Polskiej Ojczyzny.

Każdy z Państwa, który duchem i uczuciem wiążę się z tym wydarzeniem wiekowej pamięci i pragnąłby przyłączyć się do współudziału w dziele odnowienia monumentu, może złożyć dobrowolne

datki wpłacając je na konto bankowe:

Association Polonaise de Genève, 1200 Genève

cel wpłaty: „Dar – Renowacja pomnika Hauke Bosak”,

Konto pocztowe CCP 12-19672-7, PostFinance,Engehaldenstr. 37, CH-3030 Bern

IBAN CH70 0900 0000 1201 9672 7,  SWIFT Code: POFICHBE;

Dokładne sprawozdanie z finansowania tej wspólnej sprawy Polonii szwajcarskiej ukaże się w polonijnej prasie.

Za Komitet Hauke-Bosak: Jan A. Konopka

Za Zarząd Stowarzyszenia Polskiego w Genewie: Adam Sobczuk

Przekazy pocztowe do wpłat, mogą Państwo zamawiać na adres mailowy naszego Stowarzyszenia (SPG): info@polonia-genewa.ch podając przy tym swój adres pocztowy dla ich wysyłki.

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski