Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Zurych – Wrocław, nowe połączenie, nowe możliwości

About

Zurych – 420 tys. mieszkańców, z tego 30% obcokrajowców. Wrocław – 630 tys. mie­sz­kańców… „my wszyscy jesteśmy skądś” – mówi Wioletta Samborska, dyrektor wydziału promocji Urzędu Miasta we Wrocławiu. Tysiąc kilometrów, które dzieli te miasta mo­żna od 11 stycznia pokonać w ciągu godziny, za sprawą nowego połączenia lotniczego Swiss: Zurych – Wrocław.

Dlaczego Wrocław, dlaczego już nie tylko Warszawa i Kraków?

-„Połączenie uruchomiliśmy przede wszystkim na życzenie szwajcarskich firm, które mają swo­je przedstawicielstwa we Wrocławiu – przyznaje Stefan Vasic, rzecznik prasowy Swiss. Jesteśmy zadowoleni z uruchomienia tej linii, od stycznia jest ona bardzo popularna. Nie możemy, z powodu dużej konkurencji, podawać konkretnych informacji o liczbie pasażerów. Ale musze powiedzieć, że klienci bardzo polubili to połączenie. Region południo­wej Polski w ostatnich latach zanotował wielki wzrost gospodarczy. Nie tylko największe banki i firmy Life – Science oraz firmy elektroniczne odkryły ten re­gion. Ale też tak zwane Centra świadczące us­ługi dla szwajcars­kich firm się tam osiedliły. Z ofertą bezpośredniego połą­czenie Zurych – Wrocław, Swiss zareagował na, z każdym rokiem zwiększającą się współpracę biznesu polsko – szwajcarskiego. Nie tylko szwajcarskie firmy korzystają z nowego połączenia. Także polskie przedsiębiorstwa inwestują w rynek szwajcarski.

– „Jesteśmy od 4 lat obecni w Szwajcarii – mówi Cezary Reszka, dyrektor sprzedaży międzynarodowej wrocławskiej firmy IT Kontrakt. W siedzibie firmy, na 21 piętrze Sky Tower, z widokiem na całe miasto – powstają plany ekspansji firmy na rynki tak zwanej grupy DACH, czyli Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Jesteśmy już konkurencyjni na tych rynkach, mamy wysokiej klasy specjalistów, wszyscy nasi pracownicy mówią świetnie po angielsku. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania: od określenia problemu lub potrzeb, wyprodukowania oprogramowania, wdrożenia, i oczywiście potem oferujemy pełen serwis związany z utrzymaniem aplikacji. Współpraca ze szwajcarskimi firmami pozwala na długoterminowe planowanie, dobrą reklamę w krajach DACH (Niemcy – D, Austria – A, Szwajcaria – CH). Trzeba być jednak bardzo wytrwałym, żeby się rozwijać i utrzymać na rynku szwajcarskim – przyznaje Cezary Reszka. Wymaga to dużo pracy, zaangażowania i cierpliwości. Ale jak mówi przysłowie „cierpliwy nawet kamień ugotuje” – my tę cierpliwość mamy. I widzimy po 4 latach, że zaczyna się ona opłacać.

Wrocław jest atrakcyjny nie tylko ekonomicznie – przekonuje Wioletta Samborska, dy­rektor Wydziału Promocji Urzędu Miasta we Wrocławiu. Dzięki temu, że mieliśmy zasz­czyt być Europejskim Centrum Kultury liczba turystów wzrosła o 50%. Odwiedza nas 5 milionów turystów rocznie. Maksymalnie jesteśmy w stanie przyjąć 6 mln. W tym roku otrzymaliśmy tytuł najbardziej atrakcyjnego turystycznie miasta na świecie, wygraliśmy nawet z Bilbao. To pokazuje, że warto przyjechać do Wrocławia, chociażby, aby zobaczyć nasze „Krasnale” i poznać ich historie.

Zaczęło się od kilku, w latach 90-tych, teraz w całym mieście mamy ich prawie 400!: Krasnal „lady wolność”, życzliwek, parasolnik, śpioch, grajek czy krasnale tolerancji.

Idąc ulicami Wrocławia trzeba się uważ­nie rozglądać, żeby ich nie prze­gapić. Wrocław jest miastem przesie­dleńców, wielokulturowym, jesteśmy bardzo otwar­ci na inność, tolerancyjni. Wrocławianie chętnie pomagają, u nas się wychodzi na rynek, czyli na Stare Miasto, wszyscy się tam spotykają. Dlatego z miasta wy­łą­cznie tranzytowego, staliśmy się najlepszą destynacją turystyczną 2018 r.

Bezpośredni lot „zmniejszył” odległość z Zurychu do Wrocławia do 1-ej godziny, wielu pracujących we Wrocławiu „dojeżdża „ do pracy w poniedziałek rano i wraca na weekend do Zurychu. Polskę i Szwajcarię łączy coraz więcej.

Krystyna Nurczyk

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski