Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

W KRĘGU POLSKICH ROCZNIC

About

Bieżący rok 2019 obfituje w wiele rocznicowych wydarzeń związanych z życiem Kraju i Narodu. Są to wydarzenia z dalszej i bliższej przeszłości upamiętniające zdarzenia do odzyskania niepodległości, tragedie i cierpienia Narodu, odrodzenie Rzeczypospolitej i odzyskanie jej stanowiska na szczeblu międzynarodowym wśród innych państw su­werennych.

W tym względzie wymieńmy tu „okrągłe” względnie „półokrągłe” rocznice, jak: 225-tą rocznicę Powstania kościuszkowskiego (1794 r.), stuletnią rocznicę Odbudowy państwowej II Rzeczypospolitej, międzynarodowego uznania Jej suwerenności i nawiązania pierwszych stosunków dyplomatycznych (1919 r.), stuletnią rocznicę podpisania przez Polskę Traktatów pokojowych (w Wersalu z Niemcami i w Saint-Germain-en-Laye z Austrio-Węgrami, 1919 r.), 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej (najazd na Polskę dokonany przez Niemcy i Związek Radziecki, 1939 r.), 75-tą rocznicę Pow­stania warszawskiego (1944 r.).

Rocznicowym wydarzeniom związanym w szczególności z III Rzeczpospolitą, powstałą na zgliszczach PRL-u przed blisko 30-tu laty, poświęcone było Trzeciomajowe uroczyste spotkanie, jakie miało miejsce 24 kwietnia na Zamku rapperwilskim z inicjatywy i pod patronatem J.E. Ambasadora R.P. w Bernie p. dr Jakuba Kumocha. Z tej oka­zji, powołując się na 228-tą rocznicę uchwalenia pierwszej Konstytucji Rzeczypospolitej (1791 r.), oraz stuletnią rocznicę nawiązania polsko-szwajcarskich stosunków dyplomatycznych (1919 r.) upamiętnione zostały znamienne polskie wydarzenia obecnej doby na skalę międzynarodową, a mianowicie: 15-ta rocznica poszerzenia członkostwa Unii Europejskiej (wstąpienie Polski do Unii, 2004 r.), 20-ta rocznica wstąpienia trzech dawnych państw „demokracji ludowej“ do NATO (Pol­ski, Czech i Węgier, 1999).

Sala Rycerska na Zamku pełna była „po brzegi”. Obok Polaków widzieliśmy naszych szwajcarskich przyjaciół. Było też obecnych kilka osób z bliskich Polsce krajów Europy wschodniej (m.in. Czechy, Rumunia, Węgry).

Uroczystość otworzył Pan Konsul Pawel Jaworski. Po czym do zebranych przemówił, po polsku i po angielsku, Pan Ambasador Kumoch, który niezwykle obrazowo przedstawił obecnym tematykę spotkania. Z kolej głos zabrał Ambasador Rumunii Pan Vlad Vasilu, przedstawiając sytuacje swego kraju w odnośnym okresie i przyjazne stosunki miedzy obu krajami.

Wykwintny poczęstunek zakończył to polsko-międzynarodowe spotkanie rocznicowe.

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski