Informacje z życia Polonii w Szwajcarii... Wydarzenia, spotkania, imprezy... Artykuły, felietony, reportaże, reklamy polskich firm - to wszystko znajdziesz w "Naszej Gazetce".

Z żałobnej karty Ś.P. Henia Fudali

About

Żegnaj nasza droga Przyjaciółko!

W Święta Bożego Narodzenia 2018 roku odeszła od nas na zawsze nasza droga, kochana i wierna Przyja­ciółka Henia Fudali.

Generacji emigrantów z lat siedemdziesiątych wiąże się Jej Osoba z ogromnym i wytrwałym zaangażowa­­niem we wszystkie możliwe aktywności wokół Towarzy­stwa „Dom Polski w Zurychu”. Była jego aktywnym człon­kiem poświęcającym swój wolny czas dla dobra wszystkich tych, którzy opuścili Polskę a los rzucił ich do Szwajcarii. Należała do generacji, która reaktywo­wała działalność Polonii w Kantonie Zuryskim, była nie­zawodna dla istniejącego w tym czasie Klubu Towarzy­stwa „Dom Polski”, współzałożycielką grupy tanecznej Polanie – tańczyła z pasją i do końca, stawiała się na każdym Pieczeniu Prosiaka, który tradycyjnie od dzie­siątek lat był miejscem spotkań i milej zabawy dla se­tek Pola­ków i ich gości.

Nigdy nic nie było dla niej za dużo, za trudne, za skomplikowane – przeciwnie – ze stoickim spokojem podwijała rękawy i zabierała się do tego, co właśnie trzeba było zrobić. Nawet wtedy, gdy los zmusił ją do najcięższej walki o przeżycie, przetrwanie…

Do samego końca zachowała wiarę w dobro, miłość, przyjaźń. Do ostatniej chwili god­ność Jej Osoby emanowała z każdego słowa pociechy i otuchy dawanym tym, którzy nie mogli jej pomoc.

Heniu, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach, w naszej pamięci, jako wielki przykład uniwersalnej ludzkiej godności.

Spoczywaj w pokoju nasza serdeczna Przyjaciółko!

Twoi Przyjaciele

Wydawca i Redaktor Naczelny: Tadeusz M. Kilarski