Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego

w Rapperswilu

 

POLENMUSEUM, Postfach 1251,

CH-8640 Rapperswil

 

 055 / 210-18-62

 

Godziny otwarcia / Öffnungszeiten:

Codziennie / täglich: 13.00 – 17.00

 

Co nowego w Rapperswilu ?

 

Wystawy obrazów z Rapperswilu w Polsce                             (grudzień-luty)

 

Ubiegły sezon wystawowy zakończyły, a zarazem tegoroczny rozpoczęły cztery wystawy najlepszych obrazów Muzeum Polskiego w czterech nowo otwartych bankach Dresdner Bank (Switzerland) Ltd w Polsce. Na otwarcie wystaw w Poznaniu, Warszawie, we Wrocławiu i w Gdańsku przybywały elity towarzyskie i gospodarcze miast by zobaczyć m.in. 4 obrazy Józefa Brandta, 3 Józefa Chełmońskiego, płótna Wojciecha Kossaka, Jana Chełmińskiego oraz Mariana Kratochwila – w tym większość nigdy przedtem nie pokazywanych w Polsce. Były to doskonałe okazje by opowiedzieć przybyłym i lokalnej prasie i telewizji o naszym muzeum. Pomysłodawczynią projektu była urocza prawnik wspomnianego banku, a zarazem synowa naszego prezesa honorowego p. Hansa Rathgeba, pani Elke Rathgeb-Schieren. Motorem przedsięwzięcia stał się wiceprezes banku, pochodzący z Polski i mówiący biegle po polsku, p. Piotr Isenberg, który spowodował, iż bank odwdzięczył się naszemu muzeum ładną donacją na cele Polskiej Fundacji Kulturalnej Libertas w Rapperswilu. Pani Elce oraz prezesowi Isenbergowi dziękujemy publicznie za ich pomoc i życzliwość także i w tym miejscu.

 

Wystawa akwareli Stanisława Żurada                       (kwiecień-maj)

Ten przemiły człowiek, absolwent krakowskiej ASP i mistrz świata w szybownictwie modelarskim żyje z żoną w Dillingen w południowych Niemczech. Jego zbyt mało znane malarstwo poznaliśmy w kilkudziesięciu akwarelach będących w dużej mierze odbiciem impresji z podróży i wędrówek Pana Stanisława. Szczególnie zauroczyły go pełne kościółki drewniane południowej Polski otoczone potężnymi dębami. Nie zabrakło ani koników i szkap chłopskich ze stogami, ani romantycznej architektury starych budowli południowych Niemiec. Na wernisażu Pan Stanisław uradował zebranych pieśniami polskich kresów do których towarzyszył sobie na gitarze, towarzyszyła mu dzielnie małżonka Maria rodem z Nadrenii. 

 

Hanna i Tytus Komarniccy: „Podróże po Europie śladami Fryderyka Chopina”                   (maj-czerwiec)

Przemiła pani Hanna żyje wraz z mężem Tytusem Komarnickim (synem posła RP do Ligi Narodów w Genewie oraz w Bernie) nieopodal Lugano. Pani Hanna zajmuje się malarstwem i fotografiką. Za na-mową przyjaciół żyjących w Anglii (Iwo i Pamela Załuscy) objechała Polskę, Francję i Anglię by pokazać, jak wyglądają dzisiaj miejsca i zakątki, w których kiedyś bywał nasz wielki kompozytor. Wynikiem tych wojaży jest fascynujący cykl przepięknych fotografii pokazanych na wystawie w Rapperswilu. Część z nich znalazła się także w albumach p.t. „In Search of Chopin’s Poland“ (1999), „Szlakiem Chopina po Polsce” (2000), wydanymi przez ARS POLONA w Warszawie, z tekstami Iwo i Pameli Załuskich. Patrząc na te przepiękne widoki i cacka uchwycone okiem artystki trudno było uwierzyć, że tak może wyglądać współczesna Polska. Jest to chyba najpiękniejszy i najmądrzejszy album chopinowski, jaki się kiedykolwiek ukazał. Wystawa była po prostu urocza. Na wernisażu znakomity pianista Iwo Załuski z Londynu dał recital polonezów i mazurków Chopina przenosząc dusze słuchaczy w czasy kiedy powstawały.

 

Szwajcario dziękujemy ci”, wystawa o internowaniu 2 DSP w Szwajcarii 1940- 1945 r.

                      (czerwiec-wrzesień)

Znakomity przegląd przedstawiający na przeszło 50 tablicach przy pomocy około 200 zdjęć i dziesiątek dokumentów życie i dorobek Polaków, którzy swoją postawą tak wspaniale zapisali się w historii Helwecji. Wystawę oraz arcyciekawy towarzyszący jej album dwujęzyczny („Zwyciężeni, ale nie pokonani / Besiegt, doch unbezwungen”, wyd. RYTM Warszawa 2000) przygotował syn d-cy 2 DSP, p. Zygmunt Prugar-Ketling w Warszawie.

W Rapperswilu montażu i szczegółowego opisu wystawy dokonali pp. dr Jerzy Rucki, Zbigniew Bem oraz  Jerzy Kitkowski, którym i w tym miejscu za ich wydatną pomoc serdecznie dziękujemy. Wystawa pokazana zostanie następnie w zbrojowni w Solurze i ewentualnie w innych miejscach.

 

Wystawa malarstwa Norberta Jana Paprotnego

(czerwiec- październik)     

Imponujący rozwój swojej sztuki malowania w ciągu minionych 25 lat przedstawia ten ceniony i ogólnie lubiany artysta śląski żyjący od wielu lat w Wallisellen koło Zurychu. Wystawa ulokowana na pięciu kondygnacjach wieży warownej daje znakomity przekrój przez tematycznie jakże zróżnicowaną twórczość Paprotnego. Artysta osiągnął swój specyficzny styl i wyraz, który pozwala go natychmiast odróżnić od wszystkich innych. Pierwsze wrażenie u widza, to optymistyczne i bardzo ożywione powierzchnie, które uzyskuje setkami kolorowych fragmentów lub punktów (często w odcieniach niebieskich i czerwonych) pozornie przypadkowo rozrzuconych na śnieżno-białej powierzchni płótna. Przy bliższym wniknięciu w ten chaos wyłania się zawsze jakaś żywa istota lub krajobraz, mające pewną wyższą sublimację przez stosowaną w tych obrazach abstrakcję.

Wystawę tą naprawdę warto zobaczyć. Na wielokrotne prośby wielu zainteresowanych wystawę przedłużono do nie-dzieli 22.10.2000 r.   

          Janusz S. Morkowski

 

UWAGA MIŁOŚNICY WĘDRÓWEK PO SZWAJCARII

W serii BIBLIOTEKA RAPPERSWILSKA ukazał się długo oczekiwany

i arcyciekawy „Przewodnik po Szwajcarii – wędrówki śladami Polaków / Quer durch die Schweiz – auf den Spuren der Polen”, Jerzego Ruckiego z Lucerny. Na 220 stronach zawiera opisy 36 tras wędrow-nych uzupełnione 4-kolorowymi mapkami, 55 kolorowymi ilustracjami i wielu anegdotami zasłyszanymi przez autora. Proponowane trasy wiodą przez najładniejsze krajobrazy Szwajcarii do dziesiątek pamiątek po Polakach któ-rzy tam działali. Trasy w Szwajcarii francuskiej oraz włoskiej opisane są także w językach lokalnych. Dla wędrowców z Polski przewodnik zawiera wiele praktycznych wskazówek. Przewodnik ma w wygodny format kieszonkowy 12x20 cm. Zamówienia przyjmuje Muzeum Polskie w Rapperswilu (tel.055-210.18.62 lub fax 055-210.06.62), cena 28.- CHF plus porto.

 

KASETA VIDEO O POLSKIM RAPPERSWILU

Zespół filmowców z Wrocławia pod egidą Stanisława Kubiaka zrealizował ciekawy i dobrze udźwiękowiony, przeszło godzinny film o historii i teraźniejszości Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Wszechstronne przedstawienie naszej instytucji zawiera m. in. szczegółowe oprowadzenie po ekspozycji, sceny z wizy w Rapperswilu prezydenta RP Lecha Wałęsy i prymasa Polski  ks. kardynała Józefa Glempa oraz wypowiedź p. Jolanty Kwaśniewskiej. Film nadaje się doskonale dla szkół i jako prezent dla rodziny i znajomych. Zamó-wienia przyjmuje Muzeum Polskie w Rapperswilu (tel.055-210.18.62 lub fax 055-210.06.62), cena 25.- CHF w standardzie europejskim PAL oraz 22 dol. US w standardzie amerykańskim NTSC plus porto.

 

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA DOTYCHCZASOWYCH NABYWCÓW „NASZEJ SZWAJCARII” dra Jana Zielińskiego

Na wielokrotne życzenie stworzony został 32-stronicowy indeks osób i miejscowości o których mowa w przewodniku śladami Polaków NASZA SZWAJ-CARIA dra Jana Zielińskiego, wydanym w serii BIBLIOTEKA RAPPERSWILSKA w roku 1999 r. Osoby zainteresowane tym indeksem proszone są o pisemne zwrócenie się do Muzeum Polskiego w Rapperswilu (CH-8640 Rapperswil, PF.1251). Indeks wysłany zostanie im bezpłatnie na podany adres.