Z okazji 185-tej Rocznicy przybycia

T.KOŚCIUSZKI do Szwajcarii

serdecznie z a p r a s z a m y

Rodaków i ich szwajcarskich Przyjaciół

na centralne uroczystości, które odbędą się

w Solurze, dn.7 października b.r. (sobota)

pod honorowym patronatem J.Eksc. Pana Ambasadora RP. ,

z udziałem Władz Solury, wedle następującego programu:

 

Program centralnych obchodów otwartych dla publiczności:

godz. 10:30 - Msza św. dziękczynna w Kościele O.O. Jezuitów (Hauptgasse)

godz. 13:45 -14 - odsłonięcie kościuszkowskiej tablicy pamiątkowej w holu Hotelu "Krone" (Hauptgasse 64)

od godz. 14-18 - spotkania i zwiedzanie (z przewodnikiem) Muzeum Kościuszki (Gurzelngasse 12), gdzie będzie okazja nabycia m.in. nowowy-danych "Listów z Solury T. Kościuszki,1815-1817 " z dedykacją autora tej publikacji.

 

Zespól' Organizacyjny "185"

PMK w Szwajcarii

Towarzystwo Kościuszkowskie w Solurze

Organizacje Polskie  w Szwajcarii