Z prac Zespołu Organizacyjnego "185"

  

Na swym kolejnym posiedzeniu (8 lipca br.) Zespół organizacyjny "185" przyjął ponowną decyzję w sprawie ostatecznego brzmienia napisu, który ma być wyryty na pamiątkowej tablicy kościuszkowskiej w Hotelu "Krone" w Solurze. Uwzględniając uwagi krytyczne skierowane do Zespołu przez Rodaków, a także i przez naszych solurskich przyjaciół i idąc za poradą Pana Ambasadora RP. w Bernie oraz Pana Kanclerza Miasta Solury, Zespół przyjął następujące brzmienie napisu owej tablicy i zlecił je do wykonania umówionemu już wcześniej przedsiębiorstwu w Solurze

 

IM MAI 1815 WOHNTE HIER

T.KOSCIUSZKO (1746-1817)

POLNISCHER FREIHEITS -

 KÄMPFER u. PHIlANTHROP

Gestiftet am 7.10.2000 von den Polen

 und Freunden Polens in der Schweiz.

 

(W wolnym tłumaczeniu na polski:

"Tu zamieszkiwał w maju 1815 r.T. Kościuszko (1746-1817) ,

polski bojownik o wolność i dobro człowieka /

 Dar Polonii i Przyjaciół Polski w Szwajcarii. 7.10.2000 r.").

 

Z uwagi na charakter zabytkowy budynku i umieszczenie na stale owej tablicy kościuszkowskiej, Zespół organizacyjny musiał w przyjętej redakcji napisu, przestrzegać ściśle reguły podyktowane przez właściwe rzeczowo i miejscowo organy, mianowicie jeśli chodzi o : materiał, wymiary, charakter, układ i wielkość liter - mające odpowiadać pod względem formy dokładnie istniejącej obecnie tablicy poświęconej odrestaurowaniu budynku. Ponad nią (w odpowiednim odstępie) wmurowana zostanie tablica kościuszkowska. Z tych tez przyczyn natury formalnej nie można było bardziej wzbogacić strony treściowo-literackiej napisu. Tablica zostanie odsłonięta oficjalnie dn. 7 października br. w godz. 13:45-14, (Hotel "Krone", Hauptgasse 64) imieniem Rodaków i Przyjaciół Polski w Szwajcarii. (jak)