A P E L    K O Ś C I U S Z K O W S K I

 

"Nec Hercules contra plures" ( I największy z mocarzy, mnogości nie zmorzy), mawiali Rzymianie. A "Herculesem" może być czas, którego  "ząb" zdolny jest zmorzyć każdą wspólnotę jeśli jej brak trwałej "mnogości". Aby temu z góry zapobiec, Towarzystwo im. Tadeusza Kościuszki w Solurze (Kościuszko-Gesellschaft in Solothurn) zwraca się do Czytelników "N.G." i ich przyjaciół z gorącą prośbą, aby bądź to zachętą, bądź osobistym wstąpieniem (jeśli nie są jeszcze członkami Towarzystwa), starali się powiększyć grono jego czkonków.

 

Towarzystwo Kościuszkowskie w Solurze istnieje od 1936 r. t.j. od chwili założenia Muzeum Kościuszki w dawnym mieszkaniu Bohatera przy Gurzelngasse 12. Statutowym celem Towarzystwa jest

- utrzymanie i rozwój owego Muzeum;

- opieka nad kościuszkow pomnikiem grobowym i Polską kaplicą w Zuchwilu (k.Solury);

- oraz ożywianie przyjaznych stosunków między Polską i Szwajcarią.

 

Zgodnie z utartym juz zwyczajem prezesem Towarzystwa jest jeden z członków solurskiej Rady Państwa. W aktualnym Zarządzie, składającym się z 11 członków, zasiada (z wyboru) 4 Polaków osiadłych w Szwajcarii, ponadto jest w nim reprezentowana (z urzędu) Ambasada R.P. w Bernie.  O bliższe informacje można się zwracać telefonicznie na:

032 / 622 62 63 (p.Drewnowski) lub 022 / 758 15 68 (p. Konopka).

 

Osoby, które pragną, wstąpić do Towarzystwa proszone są o wypełnienie poniższego kuponu i jego przesłanie na adres:

Kościuszko-Gesellschaft Postfach 617 / 4500 Solothurn. ( jak)

 

Deklaracja wstąpienia:

Niżej podpisany, Nazwisko i imię ......................................................................... Zawód: .................................. Adres: .........................................

wstępuje do Towarzystwa im. T.Kościuszki w Solurze i prosi o wpisanie go na listę członków. Roczna składka członkowska w wysokości CHF 20.- zostanie wpłacona na konto pocztowe Towarzystwa

(Kościuszko-Gesellschaft in Solothurn) Nr PCK 45-1594 - 6.

                                                                                           Data: Podpis: