L'Armée Polonaise dans les Deux Scvres
(Armia Polska w departamencie Deux Scvres)

 

Pod tym tytułem ukazała się w tych dniach praca inżyniera Jana Mędrali, syna b. żołnierza 2 DSP a wnuka emigranta polskiego z roku 1925. Tytuł jest właściwie za wąski, ponieważ, jak wynika ze spisu treści, większa cześć swoich dociekań autor poświęca problemom nadrzędnym wzgl. równoległym:

 

1. Najazd na Polskę w roku 1939
2. Armia Polska odrodzona we Francji
3. Armia Polska w Deux Scvres (Obóz Zbiorczy 2 DSP w Veluche)
4. Armia Polska w "Bataille de France"  (Narvik, 1 DG, 2 DSP, 10 Brygada

Pancerna, Dywizja Piechoty, Los innych jednostek w dniu 16 czerwca 1940)
5. Armia Polska odrodzona w Londynie (wraz ze szczegółami)
6. Polski Ruch Oporu we Francji (wraz ze szczegółami)
7. Walki w Polsce w latach 1940-1945  (A.K., Armia Ludowa)
8. Epilog

 

Praca jest przeznaczona w pierwszym rzędzie dla czytelnika francuskiego, który z reguły bardzo mało wie o wkładzie Polski do walk o wyzwolenie Europy.

 

Dla polskiego czytelnika jest to interesujący skrót tego wszystkiego, co zostało szeroko rozpracowane i opublikowane w polskich wydawnictwach w Kraju i Za Granica.

                                                                                             Jerzy Rucki