I SWIATOWE POLONIJNE SPOTKANIE INTELEKTUALISTOW, LUDZI KULTURY I SZTUKI "CANNES 2000"

 

        W  dniach 16-19 października br. odbyło się w Cannes "I Światowe polonijne Spotkanie intelektualistów, Ludzi Kultury i Sztuki", w którym uczestniczyło ok. 200 osób m.in. z Australii, Belgii, Finlandii, Francji, Kanady, Kolumbii, Meksyku, Monaco, Niemiec, Republiki Południowej Afryki, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych.

 

       Organizatorem spotkania był Instytut Badań nad Kultura Polonijną z Monachium kierowany przez ks. Czesława Nowaka. Współorganizatorzy to: Zakład Biografistyki Polonijnej z Paryża, Stowarzyszenie polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie oraz Państwowy Instytut Naukowy  - Instytut Śląski z Opola. Celem zjazdu było, m. in. nawiązanie kontaktów towarzyskich pomiędzy przedstawicielami Polonii z rożnych kontynentów oraz  wstępne uzgodnienie form i zakresu przyszłej współpracy prowadzącej do tworzenia polskiego lobby w świecie a także prezentacja dorobku naukowego, literackiego i artystycznego.

 

M. Zieliński, ks. Cz. Nowak, T.Kilarski

 

Cannes wita nas nietypowo. Zimno i deszczowo.  Znalezienie hotelu "Villa Francia” gdzie zatrzymują się uczestnicy Spotkania przebiega bez specjalnych komplikacji. W pewnym sensie przydaje się znajomość tego miasta z wcześniejszych wakacji. Jesteśmy wraz małżonką jako jedni z pierwszych. I jako jednych z pierwszych poznajemy rodaków z Finlandii - p Alicje Solamo - o wyjątkowym spokoju i pogodzie ducha oraz znakomitego pianistę - o czym

przekonamy się później - Michała Zielińskiego – b. wieloletniego Prezesa Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach. Otrzymana od niego książka "Polacy i Polonia w Finlandii" jest podarunkiem dla Biblioteki w Rapperswilu.

 

Wieczorny punkt programu - „Uroczystą kolację” – otwiera organizator spotkania ks. Czesław Nowak życząc przybyłym owocnych spotkań i kontaktów. Na sali prasa, radio i telewizja.  Jest korespondent TV Polskiej w Paryżu - p. Wiesław Stefaniak. Jest dziennikarz TV Szczecin p. Andrzej Oryl. Poznajemy Małgorzatę i Włodzimierza Kulińskich ze Szwecji, założycieli Stowarzyszenia Polonia – Repatriantom. 

 

Nastepnego dnia Pałac Kongresowy w Atibes-Juan les Pins uroczym miasteczku południowej Francji. Potężna sala, w której 200 rodaków nie robi imponującego wrażenia. Ale te 200 osób to całkiem niezły potencjał intelektualno-umysłowy: naukowcy, pisarze, publicyści, dziennikarze, architekci, biznesmeni, malarze, graficy, piosenkarze oraz działacze spoleczni i polityczni. Służbę dyplomatyczna reprezentuje p. Jerzy Drożdż - Konsul Generalny RP z Brukseli, polskie media - p. Grzegorz Gajewski, dyrektor TV Polonia.

 

Inauguruje Ks. Czeslaw Nowak: "Dziś  kiedy odchodzą od nas takie autorytety, kształtujące przez wiele lat polonijna myśl jak Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Gedroyć, kiedy tracą znaczenie, często stare i  wielkie organizacje polonijne, trzeba podjąć dyskusje, wokół jakich wartości ma skupiać się polonijna aktywność". Polskie

 

 

Poseł R. Czarnecki

dokonania  naukowe, literackie i artystyczne gubią się w świecie osiedlenia Polaków, dlatego "Spotkanie" ma być także okazja promocji polskiej myśli twórczej - uważa  główny organizator.

 

Zostają odczytane listy -  Duszpasterza Polskiej Emigracji ks. abp Szczepana Wesołego  oraz premiera RP Jerzego Buzka.

 

Przemawia poseł Ryszard Czarnecki, przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granica;   reprezentujący Sejm RP. A potem następuje ogłoszenie wyników ankiety zorganizowanej przez Instytut Badań nad Kultura Polonijna "Kogo z 32 zaproponowanych postaci Polonia uznaje za Polaka Tysiąclecia". Z 632 ankiet zdecydowaną większość głosów (98%) otrzymał Ojciec Święty Jan  Paweł II. Kolejne miejsca to Kopernik, Chopin i Pilsudski.

 

prof. Zb. Judycki i A.Oryl

 

Następny punkt programu to wręczenie medali "Polonia Semper Fidelis" (przyznawane m.in. za pomoc w opracowaniu Ilustrowanego Słownika Biograficznego Polonii Świata). Z siedmiu tegorocznych laureatów przyjechali na Spotkanie Polonii aktor i poeta Stanisław Gączoł, prof.arch. Jan Łosowski oraz inż. arch. Artur Majka.  Dyplomy i medale wręczyli członkowie Kapituły Medalu Ryszard Czarnecki i prof. Zbigniew Judycki

 

Za znaczące osiągnięcia na polu inicjatyw polonijnych; wybitną działalność naukową, kulturalną i społeczną oraz osiągnięcia publicystyczne - Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE), przyznało nagrodę "Lutetia 2000" Agnieszce Paneckiej, redaktor naczelnej biuletynu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie, oraz dyrektorowi Stacji Naukowej PAN w Paryżu, prof. Dr hab. Henrykowi Ratajczakowi. Nagroda została również przyznana redakcji "Dziennika Żołnierza Polskiego" z Londynu.

 

Następuje przerwa. na lampkę szampana i wymianę pierwszych refleksji.  Na wystawionych stoiskach promocja albumów, tomików poezji, słowników, kaset muzycznych, filmów, obrazów.

 

Przyglądam się pracy dziennika TV Szczecin - p. Andrzeja Oryla, który wraz ze swoim kamerzystą jest wszędzie. Profesjonalizm w najlepszym wydaniu. A przecież to nie takie proste z tego witraża emigracyjnych postaci naznaczonych doświadczeniami, fobiami, niekiedy tez kompleksami wyciągnąć te najważniejsze barwy. Ma spore doświadczenie i wyczucie. Właśnie przeprowadza wywiad z  prof. Venulet.  Volltreffer -  i to nie dlatego,  ze to nasz z Genewy, ale, że to postać nietuzinkowa. Intelektualista przedniej klasy, erudyta i koneser wiedzy, jedna z tych postaci, z których Polonia szwajcarska ma prawo być dumna. Nie odmowie i sobie przyjemności, by nie przypomnieć, iż prof. Venulet publikował w Paryskiej "Kulturze" oraz publikuje również na łamach Naszej Gazetki.

 

Druga część przedpołudniowego spotkania to krótkie wypowiedzi kilkunastu osób o zagadnieniach związanych z Polonia. Ze względu na ilość miejsca nie jestem w stanie wymienić wszystkich. Zainteresowanych odsyłam na strony internetowe www.polonia-rep.com, gdzie jest obszerna relacja z Cannes.

 

 

M & Wł. Kulińscy i A. Oryl

 

Wspomniany adres należy do Małgorzaty i Włodzimierza Kulińskich ze Szwecji, którzy owładnięci ideą sprowadzenia rodzin polskich z Kazachstanu do Polski zaproponowali w swoim wystąpieniu, aby polonijne lobby tworzyć właśnie wokół idei repatriacji. Zanotowali tez pierwsze sukcesy - pierwsze rodziny są już w kraju

 

Redaktor Irena Pinkiewicz z Warszawy zapoznała zebranych ze słownikiem biograficznym Polonii autorstwa A. i  Z. Judyckich, który został wydany w sierpniubr. przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Według bezstronnych opiniodawców jest to niezwykle cenna pozycja, również dlatego, że podawane w nim informacje są rzetelne. To na pewno duży komplement dla prof. Judyckiego i jego małżonki.

 

Nie brak i wątku szwajcarskiego. Efektowne wystąpienie przedstawicielki  Towarzystwa Miłośników Języka i Kultury Polskiej p. Grażyny Pietkiewicz wzbudziło spory aplauz.  Temat  - Szkolnictwo polskie w Szwajcarii. 

 

Po przerwie odbył się wieczór poetycko-muzyczny. Andrzej Oryl raz jeszcze zaskakuje  - tym razem w roli konferansjera. Były recytacje m.in. Jacek Benedikt Grunwald, śpiew  - znana solistka operowa Alina Kozińska z USA i znakomity koncert muzyczny Michała Zielińskiego. Całość zakończył występ kompozytora Andrzeja Tylko-Tylczynskiego min. fantastycznie wykonaną balladą "Pan Twardowski" Adama Mickiewicza.

 

Opuszczamy Centrum Kongresowe. Dysput ciąg dalszy przed nami…

Do zobaczenia  w 2001 roku w Barcelonie.

 

 Wszyscy zainteresowani udziałem w przyszłorocznym spotkaniu proszeni są o  kontakt pod adresem:

Instytut Badan nad Kultura Polonijna,

Kurt-Eisner-Str. 9, 81735 Munchen,

 fax +49+89 430 46 97  

 

 

p. G. Pietkiewicz