KOŚCIUSZKOWSKA TABLICA PAMIĄTKOWA

Drugi okres wpłat na subskrybowane "Literki": wrzesień-październik 2000 r.

Stan wpłat za "Literki" po dniu 3 września 2000 r. : CHF 2'300.-

 

L i s t a donatorów w porządku alfabetycznym po dniu 3.09.2000 r.:

 

pp. Władysław i Regina BARCZYK (CHF 100); pp. Fritz i Krystyna DIETHELM (CHF 50); p.Biddie HAROLD, B.A. (CHF 20); p.Prof. dr Heiko HAUMANN (CHF 100); FUNDACJA "ARCHIVUM HELVETO-POLONICUM", Prezes: p.mgr Jacek Sygnarski (CHF 100); pp. dr Jan i Barbara JONCZY (CHF 20); p.inż.arch. Hanna LITKE, (CHF 40); p.Cecylia MATECKA (CHF 20); p.dr Nuola MIODONSKA (CHF 10); - p.inż. Dorota NOWAKOWSKA (CHF 40); - pp.PIOTROWSCY (CHF 50); pp.inż. Henryk i Barbara PODSTOLSCY (CHF 20); p.Charles de POURTALES (CHF 40); p.Józef PRZYCHODAJ (CHF 20); p.Hedy SALQUIN (CHF 50); p.Anna SZOSTAKIEWICZ (CHF 20) p.dr inż. Tadeusz SZTACHELSKI (CHF 100); TOWARZYSTWO "DOM POLSKI" w Zurychu, Prezes: p. Genowefa Fudali (CHF 200); TOWARZYSTWO POLSKIE "ZGODA" w Zurychu, Prezes: p.dr Maria-Jolanta Zagalak-Hoffman CHF 100); pp. inż. Władysław i Grażyna ZGLINSKI-BRZOZY (CHF 20); pp. dr Alfonse ZUMSTEG i Verena von SURY ZUMSTEG (CHF 50);

R a z e m (od 3.09. do 7.11.2000) :  CHF 1 170.

 

Wpłynęło zatem CHF 3'470.- (okres: kwiecień - październik 2000 r.), co pokrywa całkowicie koszty wykucia i wmurowania tablicy wedle ostatecznego (zapłaconego już) rachunku przedsiębiorstwa z dn. 18.10.2000 (CHF 3'092.80) z nadwyżka kwoty CHF 378,20. która została przelana na konto naszych kosztów administracyjnych związanych  z tą Tablicą za uprzednią zgodą odnośnych donatorów, a to: Fundacji "Archivum Helveto-Polonicum" Fryburg-Bourguillon, Towarzystwa Polskiego "Zgoda" Zurych, pp. Władysława i Reginy Barczyk, pp. dr Jana i Barbary Jończyk i pani Biddie Harold. Przez nieuwagę nie umieszczone zostały na poprzednio ogłoszonej w "NG" liście fundatorów Tablicy nazwisko pani Aliny HOCH MACEK (CHF 20.-) i pana Aleksandra RATAJSKIEGO (CHF 20.-). Przepraszamy ich mocno za to ominięcie. Mimo tego uchybienia wpłacona przez nich kwota (CHF 20+20) została wliczona do ogólnej sumy wpłat uprzednio już podanej w "Naszej Gazetce" (CHF 2'300.-).

Wszystkim donatorom składamy serdeczne podziękowania.

                                                      7.XI.2000. b. Zespół Organizacyjny "185" / JAK