* Listy do Redakcji * Listy do Redakcji * Listy do Redakcji * Listy do Redakcji *  

 

„Centrum Spotkań i Modlitwy Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu“.

 

Z największą radością pragniemy powiadomić, że nasze starania o nadanie formy organizacyjnej dla stworzenia w  Zurychu ośrodka polskiego mającego na celu integrację życia religijnego i narodowo-kulturalnego Polonii zamieszkującej w niemieckojęzycznej Szwajcarii, zostały uwieńczone sukcesem. W roku Jubileuszu 2000 - lecia Chrześcijaństwa, 50-lecia powołania Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii jak i  w 11-tego roku istnienia Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu, obejmującej swym zasięgiem duszpasterskim diecezje: St.Gallen, Chur i Bazylea tj. ok 70% Szwajcarii, powstały wreszcie szansa do zapewnienia godnego miejsca na  sprawowanie posługi wśród Polonii zamieszkującej na tym terenie.

 

W niedzielę13 sierpnia powołano w Zurychu Stowarzyszenie „Centrum Spotkań i Modlitwy Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu“. Dnia 27 sierpnia na I Walnym Zebraniu Stowarzyszenia wybrano jego władze. Prezesem Stowarzyszenia  został  p. Andrzej Srebniak z Zurychu, viceprezesem p. Tadeusz Kadłubowski z Saland, skarbnikiem  pani Edyta Luba z Liestal, sekretarzem p. Marcin Veit z Wetzikonu. Ponadto do Zarządu weszli: Zenona Bossi, Paweł Pyk, Jarosław Szwedowicz i Zbigniew Zółtowski. Z urzędu w Zarządzie zasiada kapłan odpowiedzialny za Polską  Misję Katolicką w Zurychu.

 

W niedzielę 29 października w Marly powołano Komitet Honorowy naszego Centrum Spotkań i Modlitwy. Na jego czele stanął Ks. Prymas, Józef  kard. Glemp  Członkami zostali: Abp. Szczepan Wesoły – Rzym, Ks. Krystian Gawron – Marly, Ks. Stanisław Jeż – Paryż, Ks. Franiszek Mrowiec – Wżrzburg, Ks. Wł. Czerwiński – Zurych, Sekretarz, p. Benedykt Drewnowski – Ruettenen, p. Krystyna Habsburg – Davos-Platz, p. Marek Jędrys – Berno, p. Janusz Morkowski – Dżbendorf, p. Jan Pyszko – Binningen, j. Zygmunt Stankiewicz – Muri. Na wniosek Ks. Prymasa Komitet jest otwarty i w miarę potrzeb będzie mógł być powiększony.

 

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się  z należytym poparciem wszystkich środowisk polskich i polonijnych. Ufamy, że jak przed laty z okazji 1000 - lecia Chrztu Polski wszyscy zjednoczyli się wokół budowy siedziby Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii - Katolickiego Domu Polskiego w Marly tak obecnie nowe już pokolenie emigracyjne włączy się w budowę Centrum Spotkań i Modlitwy Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu.

 

Jesteśmy świadomi ogromu zadań i problemów jakie stają przed nami. Tylko naszymi siłami im nie podołamy. Liczymy na Państwa pomoc. Za każdą ofiarę jesteśmy wdzięczni. Konto pocztowe powołania Centrum: Kath. Polenmission, 8003 Zuerich Aemtlerstr. 41. Kto-Nr 87-673927-5 Zentrum. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich, którzy chcieliby do niego przystąpić.

       Ks. Włodzimierz Czerwiński                           

       Polska Misja Katolicka     w Zurychu