Nietypowy widok w Tesynie

 

Anna Zymon-Stankiewicz

 

Białe NATALE

 

W wigilię Bożego Narodzenia zaczął padać śnieg wielkimi płatami. Zmienił się krajobraz, wszędzie biało, choinki pokryte śniegiem, jak w Zakopanem. Ale palmy uginające się pod ciężarem śniegu sprowadzały do rzeczywistości, ze to nie Polska. Takie białe Boże Na-rodzenie to rzecz niespotykana w Te-synie; podobno ostatni raz tak nasypa-ło w 1936 roku.

Trudności zaczęły sià, gdy trzeba było jechać do Lugano na pasterkę. Bez wyposażenia zimowego nie było mowy. To też do kościoła Santa Maria degli Angeli przybyło mniej osób niż się spo-dziewano. Mszę Św. odprawił Ks. Prof. Krzysztof Rogalski, a kolędy intonowała pani Agata Bettini.

 

Trochę większa frekwencja była na Mszy Św. w Riva San Vitale w Święto Trzech Króli. Mszę Św. celebrował Ks. Rektor K. Gawron. Ale kolęd ześmy się naśpiewali!