Przemówienia prof. Zb. Pląskowskiego

z okazji otrzymania Medalu Honorowego Polonia Semper Fidelis dnia 20 stycznia 2001 r.

 

Ekscelencjo - Szanowny Panie Ambasadorze !

Szanowny, drogi Panie Profesorze - tu razem z nami pan profesor dr. Zbigniew Andrzej Judycki, Dyrektor Zakładu Biografiki Polonijnej w Paryżu i Sekretarz Kapituły Medalu Honorowego Polonia Semper Fidelis w Warszawie!

Szanowni Państwo! - Drodzy Koledzy, Przyjaciele i Współtowarzysze b. internowania wojskowego w Szwajcarii!

 

POLONIA SEMPER FIDELIS! Miano medalu odbijające się silnym, dźwięcznym echem w sercu Polaka, a smętnie szczególnie w sercu pozbawionego obywatelstwa polskiego Polaka na obczyźnie. Miano o głębokim znaczeniu / pojęciu ! Polska i wierność to synonim tego, w imię czego tak wielu naszych rodaków nie szczędziło czasu i trudu w pracy dla dobra Kraju / Macierzy, zarówno w samej Polsce, jak i za granicą, a to statnie poprzez wkład Polonii do wiedzy kultury i dobrobytu krajów ich emigracyjnego pobytu, zatem i całego świata. Przypomnienie / uświadomienie tego polskiego wkładu za granicą i to wkładu o wielostronnym zasięgu aktywności i osiągnięć, zdobyczy w składowych dziedzinach życia, jest jednocześnie przyczynkiem do zadokumentowania wagi i roli Polski i Polaków w światowej wspólnocie narodów.

 

Tego pięknego, wartościowego dzieła pokazania ogólno-światowego polskiego=polonijnego dorobku podjął się Zakład Biografiki Polonijnej w Paryżu pod dyrekcja - obecnego tu - Pana Profesora Zbigniewa Judyckiego i jego Małżonki, Pani Agaty Judyckiej. Nam Polonii przypada dziękować Im Obojgu za odwagę podjęcia się tego trudnego, ale jak i wdzięcznego zadania, oraz za wielką pracę i trud z tym związane. Cennymi owocami tychże  są dokumentarne publikacje, m.in. Kwartalnik Biograficzny Polonii Świata - Polacy w Świecie [ten tu jest 15-ym z kolei], jubileuszowy Słownik Biograficzny Świata: Who's Who - Polonia 2000, specjalne roczniki względ-nie słowniki z pojedynczych krajów o Polakach osiedlonych w Wielkiej Brytanii (wydany 1995), we Francji (1996),  Belgii i Luksemburgu (2000/2001).

 

Obecnie na propozycję Pana Ambasadora    rozpoczęto przygotowania do słownika Polaków w Szwajcarii [formularze Państwo tu otrzymali !]. Jestem przekonany, iż w tym wypadku poważna pomocą będą tu materiały Archivum Helveto-Polonicum w Bourguillon, założonego i kierowanego przez obecnego tu Pana Jacka Sygnarskiego. - Zwłaszcza my seniorzy  jesteśmy szczerze wdzięczni jemu i jego współpracownikom za kontynuowanie tej pracy polo-nijnej w Szwajcarii, której podołać my sami z wiekiem już coraz mniej dajemy radę. Boles-nym przykładem tego może być rozwiązanie Koła Opieki nad Zabytkami Polskimi w Szwaj-carii K.O.Z., założonego w swoim czasie i kierowanego do niedawna przez kol. dr. Jerzego Ruckiego, rozwiązanie po przekazaniu wygospodarowanych ok. 40'000 fr.szw. na konto Fundacji Libertas w Rapperswilu. Zaś na oznakowania jak dotąd "polskich dróg" szereg dalszych miejscowości czeka jeszcze w Szwajcarii. Potrzebne tu i pożądane jest następstwo pokoleń!

 

Ważkie spełnianie tych polonijnych zadań zasługuje na uznanie i wdzięczność! Jego Ekscelencji i Małżonce, Pani Jędrys, dziękuję bardzo za udzieloną nam dziś tak miłą gościnę w Ambasadzie. Kapitule Medalu Honorowego w Warszawie dziękuję za przyznanie mi tego od-znaczenia, a Panu Profesorowi Judyckiemu szczególnie, serdecznie dziękuję za przybycie tu z Paryża i oso-biste wręczenie mi dyplomu i medalu. Szanownym Państwu za współudział i uwagę piękne dzięki! Nam wszystkim życzę mocno DOSIEGO NOWEGO ROKU i przyjem-nego dalszego ciągu dzisiejszego wieczoru! [Dziękuję!]

 

[-] Zbigniew Pląskowski