Ważne dla ofiar represji nazistowskich lub ich spadkobierców

 

 

 

Wydział Konsularny Ambasady

Rzeczypospolitej Polskiej 

w Bernie

 

 

Séction Consulaire de l`Ambassade

de la République de Pologne

à Berne

 

20a, Elfenstrasse, 3006 Berne, Tél. (0041) 31 - 352-54-57, 351-75-15

Fax (0041) 31 - 351-75-13,  e-mail: poln-botschaft@bluewin.ch

 

                                              

Berno, 29 stycznia 2001 r.

Sz. Pan Redaktor Tadeusz Kilarski

„Nasza Gazetka”

 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Bernie przesyła w załączniku tekst informacji otrzymanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która w sposób całościowy opisuje procedury w zakresie ubiegania się przez uprawnione osoby o świadczenia przyznawane przez  niemiecką fundację „Pamięć Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz austriacki  fundusz „Pojednania, Pokoju i Współpracy” dla żyjących ofiar represji nazistowskich i następców prawnych tych osób.

 

Zwracamy uprzejmie uwagę, że istotnym kryterium do ubiegania się jest data 16 lutego 1999 r.  Świadczenia mogą otrzymać osoby żyjące, a spadkobiercy tylko wtedy, gdy osoba uprawniona zmarła najwcześniej w dniu 16 lutego 1999 r.  (lub później). Podkreślamy ten warunek dlatego, aby osoby będące spadkobiercami osób represjonowanych, które zmarły jednak wcześniej tj. przed datą 16 lutego 1999 r. i nie spełniały wyznaczonego kryterium,  nie składały dokumentów, ponieważ nie będą one rozpatrywane. 

 

Dla osób uprawnionych, żyjących poza Polską istotna jest wiadomość, że podjęło pracę genewskie biuro International Organization for Migration (IOM), odpowiedzialne za realizację wypłat dla osób nie objętych kompetencjami przez organizacje partnerskie niemieckiej fundacji w danym kraju tj. Polski, Czech, Ukrainy i Białorusi. Decydujące znaczenie ma tutaj adres stałego zamieszkania w dniu 16 lutego 1999 roku. Jeżeli osoba mieszka poza granicami ww. krajów powinna zgłosić się do lokalnego biura IOM, chyba, że mieszka na terenie Litwy, Łotwy (kompetencje fundacji w Moskwie), Estonii (kompetencje fundacji w Mińsku) lub Mołdawii (kompetencje fundacji w Kijowie). W biurze genewskim (adres w p.4) i lokalnych biurach IOM można otrzymać informację na temat zasad wypłat świadczeń, jak też odebrać wniosek i ich przyznanie. Termin składania wniosków upływa 11 sierpnia 2001 r.

 

Ze względu na to, że w Szwajcarii mogą przebywać osoby, które spełniają merytoryczne kryteria przyznawanych świadczeń, przekazujemy niniejszą informację z prośbą o umieszczenie jej w witrynie internetowej „Naszej Gazetki” wraz z krótką choćby wzmianką w tekście drukowanym Pańskiego miesięcznika.

Dziękując za współpracę łączymy wyrazy szacunku

 

Wojciech Miazgowski

Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Bernie

Radca Ambasady