Noworoczne Spotkanie

Barbara Tschopp-Nowak

 

 

Do kalendarza polskich imprez w Szwajcarii na stałe wpisały się spotkania noworoczne w Ambasadzie RP w Bernie. Ich przebieg można by opisać klasycznym podziałem na trzy części: oficjalną, artystyczną i towarzyską.

20 stycznia 2001r. zaproszeni goście stali się świadkami wręczenia wysokich odznaczeń państwowych czterem osobom związanym z Polską Misją Katolicką w Marly. Fakt ten jest wyrazem uznania dla ważnej roli PMK w kultywowaniu polskiej kultury i tradycji, krzewieniu oświaty, pielęgnowaniu polskich śladów w Szwajcarii, działalności charytatywnej na rzecz potrzebujących rodaków w Kraju. Pan Ambasador Marek Jędrys wręczył Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski przyznane przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego: Siostrze Dominice Zaleskiej, Panom: Aleksandrowi Gorajkowi, Zygmuntowi Marzysowi, Wiesławowi Czerskiemu.

 

Siostra Dominika Zaleska przez całe swe życie niesie pomoc i wsparcie potrzebującym: w czasie II wojny światowej pracowała w Polskiej Sekcji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża na rzecz internowanych; w całym okresie powojennym w Caritasie, przez wiele lat aktywnie wspierała działalność PMK współpracując z ojcem Bocheńskim i księdzem Franią; od wielu lat jest głęboko zaangażowana w sprawę dialogu z judaizmem, w tym pojednania polsko-żydowskiego.

 

Pan Aleksander Gorajek, uczestnik wojny obronnej 1939r., członek AK, był jednym z tych, którzy wraz z ojcem Bocheńskim zakładali Polską Misję Katolicką w Szwajcarii, organizator niezliczonych akcji pomocy dla potrzebujących Polaków w ramach „Veritas” i Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża, wieloletni prezes Fundacji Domu Polskiego. Wykształcony w Polsce inżynier, specjalizował się w projektach sprężonych konstrukcji budowlanych: m.in. kolejka linowa na Manhattanie z największą na owe czasy (lata sześćdziesiąte) kabiną wiszącą mieszczącą 150 osób, oryginalna wieża w Seattle, kolejki linowe w Brukseli i Madrycie, na Kleiner Matterhorn, Schilthorn, Stockhorn.

 

Profesor Zygmunt Marzys jest synem byłego żołnierza polskiego internowanego w Szwajcarii. Wieloletni prezes Fundacji Domu Polskiego przy PMK, założyciel stowarzyszenia „Pro Polonia Neuchatel” i jego wieloletni prezes, inicjator wielu akcji pomocy dla potrzebujących Polaków w Polsce. Profesor j. francuskiego na Uniwersytecie w Neuchatel.

 

Pan Wiasław Czerski jest aktywnym działaczem polonijnym w kantonie Tessin, od lat aktywnie uczestniczy w działalności PMK, członek Ogólnoszwajcarskiej Rady Duszpasterstwa i Ogólnoszwajcarskiej Rady Koordynacyjnej.

Poza tym, przybyły z Francji dyrektor Zakładu Biografistyki Polonijnej prof.  Zbigniew Judycki wręczył Medal Honorowy „Polonia Semper Fidels” za rok 2000 Profesorowi Zbigniewowi Pląskowskiemu za wieloletnią pomoc przy opracowywaniu publikacji z zakresu biografistyki polonijnej.

 

W części artystycznej zobaczyliśmy fragmenty kabaretu „Co nam zostało z tych lat”, którego premiera odbyła się w grudniu`2000 w Winterthurze. Artyści byli mocno stremowani liczną, szacowną i nobliwą publicznością oraz trudnymi warukami „scenicznymi” – bo i tańczyć trzeba było wśród kabli, i zstępować ze schodka, żeby się dostać do mikrofonu. Nic to. Występ jednogłośnie uznano za wydarzenie artystyczne. A potem były przyjacielskie pogaduszki przy poczęstunku serwowanym przez pracowników Ambasady z zapamiętaniem i poświęceniem, by nie pominąć nawet najbardziej odległej grupy rozmawiających.

 

Bankietowe pomieszczenia Rezydencji JM Ambasadora RP w Bernie były wypełnione po brzegi. Frekwencja dopisała nadzwyczajnie. Znaczy - Ambasady RP nie omija się z daleka. Wprost przeciwnie – wielu z zaproszonych gości zabiegało o otrzymanie zaproszeń, co jest dobitnym wyrazem faktu, iż udział w imprezach organizowanych przez Ambasadę RP w Bernie traktowany jest przez Polonię jako akt nobilitacji towarzyskiej.

 
Barbara Tschopp-Nowak