Dusza Steller-Roztocki

 

MINIATURY AKTUALNE   

 

Odciosy sensu i odpryski logiki .

 

Nierzadko, częściowa słuszność jest pierwszym krokiem do całkowitej racji. Aczkolwiek wszystko co na wpół, bywa żałosną, połowicznością i wymaga ponownych trudów mających doprowadzić do załatwienia pełni. Toteż, taki na przykład na wpół ciemny, domaga się nowych naświetleń. Na wpół wariat, doprasza się wreszcie zdecydowanego zasegregowania. Na wpół żywy, musi doczekać wyjęcia jednej nogi z grobu. Na wpół senny, bywa chronicznie niedospany, a na wpół skrzepły, wymaga rozwodnienia, lub skamienienia. Zaś na wpół zdolny, siedzi wciąż jeszcze w połowie przysłowiowej głupoty.

 

Prezentacja kreatury

 

Kto przybywa, na punkt spotkań publicznych, z tłumem adherentów, zauszników i popleczników, jest tylko pospolitym dudkiem, który głupio nastroszył czub, albo zwykłym kundlem stawiającym sierść na szyi, bądź tez zarozumiałym pawiem strojącym się w cudze piórka. Przy czym, żaden to indywidualista, żadna osobowość i żaden typ wysokiego lotu, a tylko przyziemny chochoł, potrzebujący nieustannego podparcia.

 

Istota porywistej prawdy

 

Człowiek, istotnie godzien zaufania, jest źródłem niezbitej prawdy i miarodajnym czynnikiem autorytatywnych aspektów obiektywnych informacji. Przy czym udowodniona racja myślenia, bywa jaskrawym prześwitem i zdrowym