W czwartek,

3-maja 2001 o godz. 19.00

w œwięto Królowej Polski

i Patronki WychodŸstwa Polskiego odbędzie się w kaplicy

Matki Boskiej wsławionej łaskami w klasztorze benedyktyńskim

M a r i a s t e i n  SO,

 koło Bazylei

tradycyjne polskie NABOŻEŃSTWO MAJOWE poprowadzone przez

o. G.Hulina OFM, Turgowia,

do udziału w którym zapraszamy Rodaków i ich Przyjaciół

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ

Fundacji JANA PAWŁA II

W SZWAJCARII