DO PRACY W POLSCE  -  CZY WIECIE, ŻE ?

 

Już od kilku lat realizowany jest program rządu szwajcarskiego, oparty na prawie ubezpieczeniowym dla bezrobotnych, który pozwala na wyjazd osobom uprawnionym do otrzymywania takiego zasiłku do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W programie tym mogą wziąć udział osoby o każdym zawodzie, w każdym wieku i każdej narodowości. Jedynie długość pobytu ograniczona jest do sześciu miesięcy (przedłużenia mogą nastąpić tylko w wyjątkowych wypadkach). Zakres obowiązków, miejsce pracy i pobytu określane są wspólnie z odpowiedzialnym za projekt w wybranym kraju. Wynagrodzenie, płacone ze środków szwajcarskich kształtuje się korzystniej niż w wypadku udziału w podobnym programie w Szwajcarii. Istnieje również możliwość brania udziału w kursach i szkoleniach. Ze względu na dwie opłacone podróże ryzyko utracenia kontaktu z rodziną i przyjaciółmi w Szwajcarii jest niewielkie.

 

Program ten nadzorowany jest przez Państwowy Sekretariat Gospodarki (SECO – Staatsse-kretariat für Wirtschaft) a Stowarzyszenie Polskich Ekspertów w Szwajcarii (VPE-Verein polnischer Experten in der Schweiz) organizuje i realizuje pobyty stażystów w całej Europie Wschodniej a w szczególności w Polsce. Korzyści płynące z realizacji programu są obu-stronne. Firmom wschodnioeuropejskim stwarza on znakomitą okazję do wykorzystania wiedzy i doświadczeń ludzi z kraju o bardzo wysokim poziomie technicznym, zaawansowanego w dziedzinie technologii oraz na polu fachowości i innowacyjności rozwiązań. Osoby biorące udział w programie i sprawdzające się w odmiennych warunkach otrzymują motywację do podnoszenia kwalifikacji, poznania nowego kraju. Dla wielu osób myślących o powrocie do swojej pierwszej ojczyzny, pobyt ten jest znakomitą możliwością reintegracji.

 

Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się:

z Pawłem Zgorzelskim:

tel. 01-371 60 20 / 076-371 60 20,

faks 01-371 60 64,

E-Mail: vpe@poland.ch