Dziękując za współpracę...

 

 

 

Z końcem kwietnia 2001 r. zakończył swoją misję jako Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Szwajcarii Jego Ekscelencja p. Marek Jędrys.


Uroczyste pożegnanie z Polonią i innymi osobistościami zagranicznymi miało miejsce w budynku  Ambasady w Bernie w dniu 29 marca, na którym  pojawili się przedstawiciele prawie wszystkich środowisk emigracyjnych w Szwajcarii.

 

Ambasador p. Marek Jędrys zyskał sobie wśród nas spore uznanie. Nie chcąc jednak powtarzać się za Jerzym Ruckim, pragnę ograniczyć się jedynie do relacji wynikających z tytułu prowadzenia "Naszej Gazetki"  jak  również  prac  związanych z przygotowaniem uroczystości w październiku ub.r. z okazji 185 rocznicy przybycia Tadeusz Kościuszki do Solury.

 

 

pp. Mirosława i Marek Jędrysowie

 

JE. P. M. Jędrys, E i T. Kilarscy

Specyfiką pracy redakcyjnej jest nie tylko tworzenie gazety, ale i żywy kontakt z Czytelnikami, reagującymi częstokroć żywiołowo na różnorodne zjawiska czy to w kraju nad Wisłą, czy w placówkach dyplomatycznych kraju osiedlenia. W wielu takich przypadkach, aby uniknąć niepotrzebnych zniekształceń konieczne jest wyjaśnienie, wypełnienie obrazu by nie było miejsca na spekulacje.  W mojej paroletniej już pracy naczelnego mogłem zawsze w takich sytuacjach liczyć na pomoc p. Ambasadora Zawsze otwarty w dialogu, rozsądny z dużym poczuciem odpowiedzialności za wypowiadane słowa

 

 

Nie inaczej było przy organizacji rocznicy kościuszkowskiej, nad którą Ambasador objął patronat. Nie tylko oddelegował do prac Zespołu "185" attache kulturalnego Ambasady p.I.Świątnicką, ale oddal nieocenione usługi w kontaktach z przedstawicielami władz Kantonu Solury podnosząc tym samym rangę całego przedsięwzięcia.  

 

J.E Ambasador p. Marek Jędrys cieszył się uznaniem nie tylko Polonii, ale także korpusu dyplomatycznego innych państw, a także władz Szwajcarii czego dowodem uroczysty obiad pożegnalny  wydany przez helveckiego Sekretarza Stanu.

 

Ekscelencjo! Dziękując za twórczą współpracę życzę Panu i Pańskiej małżonce wiele lat zdrowia i wszystkiego najlepszego w życiu prywatnym i zawodowym.

 

Tadeusz M. Kilarski - Redaktor naczelny NG