J.E Jerzy Margański – nowym

Ambasadorem RP w Szwajcarii

Mamy nowego Ambasadora. Jest nim p. Jerzy Margański, lat 45, dotor filozofii. Ukończył studia w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia doktoranckie w dziedzinie filozofii, nauk politycznych i teologii we Fryburgu Bryzgowijskim, gdzie jako stypendysta Fundacji Friedricha Eberta pisał pracę doktorską pod kierunkiem prof. Hansa Georga Gadamera.

Pod koniec lat osiemdziesiątych zajmował się w Niemczech działalnością translatorską oraz prowadził seminarium filozoficzne i politologiczne w Akademii Gustawa Sievertha.

W latach 1990-95 pracował w Ambasadzie RP w Kolonii, a po powrocie z placówki był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Departamentu Europa Zachód. W latach 1997-99 był szefem Przedstawicielstwa Ambasady RP w Berlinie, a w ostatnich dwóch latach dyrektorem Sekretariatu Ministra, najpierw Bronisława Geremka, a następnie Władysława Bartoszewskiego.

Zycząc p. Ambasadorowi pomyślności i sukcesów przy pełnieniu zaszczytnej służby dla dobra ukochanego kraju, wierzymy, że będzie kontynuował tradycje lat ostatnich - dobrych stosunków z Polonią szwajcarską jak również owocnej współpracy z redakcją Naszej Gazetki.

                                                    Tadeusz M. Kilarski - Red.Naczelny NG