Czego oczekujemy od projektowanego

Centrum Spotkań i Modlitwy PMK w Zurychu ?

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu szwajcarskiej Polonii, ks. W. Czerwiński zainicjował powstanie Centrum Spotkań i Modlitwy w Zurychu. Propozycja ta spotkała się z szerokim pozytywnym odzewem naszej społeczności, czego dowodem są liczne ofiary na ten cel. Od jesieni ub. roku zebrano już ponad 50 tys. Sfr, a obiecana jest również dalsza pomoc.

Realizacja projektu zacznie przybierać konkretne formy. Przed założonym w sierpniu 2000 r. specjalnym stowarzyszeniem pod tą samą nazwą stanęło ogromne zadanie nie tylko zbiórki funduszy, ale również zrealizowania takiego ośrodka , który by odpowiadał duchowym potrzebom naszej wspólnoty. Przyszedł czas na wspólną dyskusję i zastanowienie się nad pytaniem, czego od tego ośrodka oczekujemy, jakie mamy życzenia i zapotrzebowania. Oczywiście główną potrzebą jest kościół. Ale Kościół to nie tylko budynek, to my wszyscy.

Zabraliśmy z kraju uczucia miłości Boga i bliźniego, których dalsza realizacja tutaj nie zawsze odpowiada naszemu zaangażowaniu emocjonalnemu. Chcemy, aby rozumiały nas nasze dzieci tu wzrastające i nie traciły kontaktu z nami i z Ojczyzną swego pochodzenia. Zachowanie poczucia własnej tożsamości religijnej i społecznej pomaga również we właściwym przystosowaniu sig bez kompleksów w nowym Środowisku. Dlatego potrzebujemy i będziemy jeszcze długo potrzebować duszpasterstwa w rodzimym języku. Duszpasterstwo nie ogranicza się tylko do odprawienia Mszy św., chociaż jest to zawsze centralnym punktem. Ośrodek duszpasterski powinien być miejscem, w którym każdy z nas będzie mógł się czuć u siebie, znaleźć pomoc duchową i pole do działania.

Dlatego zwracamy się do Państwa o wypowiedzi na temat Waszych oczekiwań, potrzeb i pomysłów związanych z przyszłym Centrum. Uwagi prosimy kierować na adres:

Stowarzyszenie Centrum Spotkań i Modlitwy PMK w Zurychu

Aemtlerstrasse 41 8003 Zurich

Z.Z.