Tragedia powodzi w Polsce sprzed lat czterech wróciła z całą bezwzględnoś­cią. Kilkanaście osób straciło życie. Tysiące potraciło nierzadko cały dorob­ek swojego życia. Rozpacz i dramat tysięcy ludzi nie można określić za pomocą kartki i pióra czy nawet za pomocą kamery filmowej.

 

Dlatego nie możemy, nie wolno nam w tych jakże porażających bezsilnością dniach pozostawić tych nieszczęśliwych ludzi samym sobie. Dlatego tu i teraz w imieniu naszych Organizacji Stowarzyszeń i Towarzystw zwracamy się z apelem do całej Polonii w Szwajcarii, w Europie i na świecie -

 

Pomóżmy  ludziom potrzebującym naszej pomocy

Pomóżmy rodakom w kraju

Pomóżmy rodzinom dotkniętym powodzią

 

Każda najmniejszy datek, najmniejsza ofiara jest ważna, jest istotnym świadect­wem naszej solidarności z ludźmi przez los pokrzywdzonymi, jest wyrazem naszego współczucia i zrozumienia dla ludzkiej tragedii.

 

PC-Konto Nr. 34-252176-8 Verein "Polen-Haus" - Zürich

Hilfsaktion „Sintflut in Polen“

 

Aby uniknąć zbędnych opóźnień w akcji pomocy powodzianom, zostaje wyko­rzystane - podobnie jak przed czterema laty - wolne konto udostępnione przez  Towarzystwo "Dom Polski" w Zurychu.

 

Association Suisse Pologne "Pro Polonia" w Genewie - Prezes Wanda Brysz

Koło Żołnierzy 2 DSP Szwajcaria - Prezes Henryk Węgier         

  Muzeum Kościuszki w Solothurn - Dyr. Benedykt Drewnowski 

Muzeum Polskie w Rapperswil - Dyr. Janusz Morkowski

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów - Koło Tesyn - Preses Krystyna Czerska

Stowarzyszenie Polskie w Genewie - Prezes Honorowy Jan Venulet

Towarzystwo "Dom Polski" w Zurychu - Prezes Genowefa Fudali

Towarzystwo Polskie w Winterthur - Prezes Wiesław Siewczyk      

Towarzystwo Polskie w Zurychu - Prezes Jan Zbigniew Bem

Towarzystwo Miłośników Języka i Kultury Polskiej w Szwajcarii- Prezes Jerzy Miłosz

Zwiazek Organizacji Polskich w Szwajcarii - Wiceprezes Jan Konopka

"Nasza Gazetka" - Red. Naczelny Tadeusz Kilarski