Dusza Steller-Roztocki

 
MINIATURY AKTUALNE

 

Srebro łez dozowane uczuciem

 

Płacz nad cudzym losem, jest zara­zem mimowolna podzięką własnego szczęścia. Jednakże, tylko wspólność niedoli, doprasza się, pełnego wytoczenia łez. Toteż cierpienia rodzin, społeczeństw i narodów, najbardziej zasługują na majestat szczerego i dogłębnego "srebra łez", niż na powierzchowne, lamentacyjne "koncerty płaczek".

 

Ujemny rys roztargnienia

 

Rozterka duchowa, czyli wewnętrzne szamotanie się, to nieustanna szarpanina nerwów. Niepokój, wątpliwości i wahania, przynależą do psychicznej walki, której charakter, niestety, absolutnie wyklucza równowagę, rozwagę i rzeczowość. A gdy jeszcze do tego funkcjonuje kurzy rozum, czyli słaby pomyślunek, roztargnienie staje się aktem całkowitego zaciemnienia w biednej głowie danego człekoluda.

 

Dwie wybujałości

 

Wybujałość ambicji, objawia się prze­rostem faktów i własnych możliwości. Natomiast wybujałość wyobraźni, przerzuca człowieka w świat fikcji, w której iluzja gra pierwsze skrzypce i nieraz bezpowrotnie pochłania i gubi całą witalność realnego istnienia