& Humor zeszytów &  Humor zeszytów & Humor zeszytów &

 

 

Matematyka

 

Matematyka jest to nauka ściśnięta.

 

Koło jest to linia krzywa i bez kątów, a zamknięta, żeby nie było wiadomo gdzie jest początek.

 

Trójkąt prostokątny to taki, który ma przynajmniej dwa kąty proste.

 

Jeżeli podzielimy graniastosłup sześciokątny wzdłuż przekątnej podstawy, to otrzymamy dwie trumny.

 

Trójkąt równoramienny ma równe ramiona, jednak jeden z boków jest krótszy.

 

Całka całki to jak córka córki, czyli wnuczka.

 

Linijka, kątomierz i cyrkiel to narządy matematyczne.

 

W życiu Pitagorasa liczyło się tylko liczydło oraz kalkulator, którego wtedy jeszcze nie znano.

 

Prostokąt rożni się od kwadratu tym, że raz jest wyższy, a raz szerszy.

 

Koło musi być zawsze okrągłe - szczególnie na kantach.

 

Trójkąt Pitagorasa to trójkąt kwadratowy.

 

Pierwszy człowiek na Ziemi nie czuł się samotny, bo nie umiał liczyć.