OD  NARUTOWICZA DO KWAŚNIEWSKIEGO. 

 

 

Pierwszym Prezydentem Rzeczpospolitej był - po odzyskaniu niepodległości po I-ej woj­nie Światowej - Gabriel Narutowicz. Urodzony na Żmudzi studiował inżynierię budowlaną na Politechnice w Zurichu, gdzie następnie przez parę lat pracował naukowo. Prezydentem był bardzo krótko. Zaledwie dwa dni... Zastrzelił go bowiem Eligiusz Niewiadomski, gdy Prezydent przybył do warszawskiej Zachęty. Wiadomość ta wstrząsne­ła całym społeczeństwem, gdyż w naszej historii jest to pierwszy wypadek popełnienia zabójstwa na osobie stojącej na czele państwa. Niekonczące się tumy ludzi towarzy­szyły konduktowi pogrzebowemu do warszawskiego cmentarza na Powązkach.

Drugim Prezydentem został Stanisław Wojciechowski, urodzony w Kaliszu. Przez pe­wien okres mieszkał w Zurichu. Był jednym z pionierów spółdzielczości w Polsce, wy­kładowca na wyższych uczelniach. Po trzech latach złoźył rezygnację na ręce marszał­ka sejmu Macieja Rataja. Powodem były walki oddziałów wiernych rządowi z wojska­mi Józefa Piłsudskiego.

Od 1926 roku pełni funkcje Prezydenta prof.Ignacy Mościcki. Większość swego życia spędził w Szwajcarii, gdzie zrobił dużą karierę naukową w dziedzinie elektro-chemii. Zmarł w 1946 roku w Szwajcarii.

We wrześniu 1939 roku Polska została okupowana przez wojska niemieckie, a po 17 dniach inwazji niemieckiej przez Armie, Czerwoną. Podzielona przez dwóch okupan­tów, przez 5 lat przestała istnieć. Ale rząd polski kontynuował swą działalność na emi­gracji. Na czele rządu emigracyjnego z siedzibą w Londynie stanął Władysław Raczkiewicz, mianowany przez Ignacego Mościckiego swoim zastępcą. Po Władysławie Racz­kiewiczu pełni tę funkcję przez 25 lat August Zalewski, a następnie Kazimierz Sabbath i Edward Raczyński.

Po skoczonej wojnie - na skutek uchwał w Teheranie potwierdzonych przez konferencję w Jałcie - kraj nasz znalazł się w strefie "wpływów" Związku Radzieckiego. Rząd w Londynie egzystuje dalej, bo Polska nadal nie jest wolna.

W PRL-u wprowadzony został przez Moskwę na urząd Prezydenta, wyszkolony w ZSRR - Bolesław Bierut. Nosił ten tytuł przez 5 lat, gdyż potem został zniesiony i na jego miejsce powstała Rada Państwa. Od lipca 1989 roku przez półtora roku Prezyden­tem był gen. Wojciech Jaruzelski. Wprowadził w Polsce stan wojenny wobec narastających ruchów wolnościowych.

Przez całą 5-letnią kadencję urząd ten piasto­wał Lech Wałęsa, elektryk Stoczni Gdańs­­kiej, przewodniczący NSZZ "Solidarność", laureat pokojowej nagrody Nobla. Jemu przekazuje oficjalnie władzę prezydencką, ostatni Prezydent na emigracji - Ryszard Kaczorowski..

W 1995 roku wybory na Prezydenta wygrał Aleksander Kwaśniewski urodzony w 1954 roku w Bialogardzie. Po skonczonej kadencji rekandydował i został ponownie wybrany na to stanowisko.

Anna Zymon-Stankiewicz