3 doroczna sesja Stałej Konferencji Muzeów,  Bibliotek

 i Archiwów Polskich na Zachodzie

 

Zaproszenie na referaty i komunikaty na sesji publicznej

08. 09. 2001 r.  - Solura przy Landhausquai 23 -  sala JURA

 

Sesja przedpołudniowa godz. 10:00 – 12:30

Cykl referatów poświęconych pamięci Zdzisława Jagodzińskiego

 

1.

dr Jan Krasondębski, Biblioteka Polska, Londyn - Semper fidelis.  Zdzisław Jagodziński jako niepodległościowy  emigrant z Krzemieńca                

 

2.

mgr Aleksander Szkuta,  wiceprezes Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn - W walce o prawdę historyczną. Zdzisław Jagodziński  jako historiograf i redaktor „Tek Historycznych”

 

3.

mgr Eugenia Maresch, b. przewodnicząca Komisji Bibliotecznej POSK, Londyn - Zdzisław Jagodziński jako dyrektor skarbnicy dorobku duchowego Emigracji, czyli Biblioteki Polskiej w POSK  w Londynie

 

4.

mgr Andrzej Paluchowski, b. dyrektor Biblioteki KUL, Lublin - Przenikanie piś­miennictwa emigracyjnego do kraju; zasługi Zdzisława Jagodzińskiego

 

5.

prof. dr hab. Anna Sitarska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku - Aby nie posz­ło w zapomnienie, Zdzisław Jagodziński jako bibliograf emigracyjny i katyński

 

Referaty na temat informatyki i Internetu

 

6.

mgr Ewa Lipniacka, przewodnicząca Komisji Bibliotecznej POSK, Londyn - Działania w sieci – formaty i standardy

 

7.

dr Andrzej Biernat, dyrektor generalny Archiwów Państwowych, Warszawa -Informatyka w polskich archiwach państwowych - osiągnięcia, plany, problemy

 

8.

dr Dobrosława Platt, wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław -  Elektroniczne katalogi w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

 

9.

mgr Piotr Mojski, członek Zarządu, opiekun zbiorów kartograficznych Muzeum Polskiego, Rapperswil - Muzeum Polskie w Rapperswilu w Internecie

 

 
Sesja popołudniowa godz. 15:00 – 17:30

Tematy różne

 

10.

prof. dr hab. Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie - W dwustulecie Świątyni Sybilli - O początkach muzealnictwa polskiego

 

11.

dr Jan Konopka, wicekustosz Muzeum Kościuszki, członek Zarządu Tow. Kościuszkowskiego, Solura - Międzynarodowa ochrona zbiorów muzeal­nych i bibliotecznych jako dóbr kulturalnych. - Przeciwko aktom bezpraw­nego przywłaszczenia i nielegalnemu wywozowi za granicę                     

 

12.

dr Jerzy Chmielewski, Instytutu Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, dział do­­ku­mentacji fotograficznej, Londyn - Ewakuacja polskich żołnierzy z Węgier w latach 1939-1940

 

13.

doc. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków - Sprawy narodowościowe w dokumentacji Rady Narodowościowej Delegatury Rządu z lat 1942-1944 (z tzw. Archiwum Ada   ma Bienia)

 

14.

mgr Piotr Mojski, członek Zarządu, opiekun zbiorów kartograficznych Muzeum Polskiego, Rapperswil - Mapy wojenne na jedwabiu                              

 

15.

Oskar, doc. dr hab. Stanisław Czarnik, kierownik Instytutu książki i czytelnic­twa, Biblioteka Narodowa, Warszawa - Książka polska na Wschodzie - z pro­b­le­mów upowszechniania

 

16.

inż. Andrzej Radomski, zasłużony filatelista - O zbiorze filatelistycznym do­tyczącym internowanych żołnierzy 2 DSP w Szwajcarii w latach 1940-1946.

 

 

ZAPROSZENIE NA KONCERT

 

Po sesji ojcowie miasta Solury zapraszają na bezpłatny koncert organowy w kościele oo. Jezuitow o godz.19 przygotowany z okazji 23. sesji Stałej Konferencji.

 

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ

 

Z okazji 23. Sesji Stałej Konferencji Stara Zbrojownia (Altes Zeughaus) w Solurze przygotowuje przy współpracy z Muzeum Polskim  w Rapperswilu wystawę p.t. „Zwyciężeni lecz nie pokonani“, o internowaniu 2.DSP i 1.DG w Szwajcarii w latach 1940-45. Wystawę uzupełni znakomita kolekcja filatelistyczna dotycząca poczty internowanych żołnierzy polskich zebrana przez p. Andrzeja Radomskiego z Opola. /

Wernisaż wystawy 23.08.2001 godz. 20:00