SPOTKANIE ZAPOZNAWCZE Z J.E. AMBASADOREM RP  w SZWAJCARII

 

 

20 czerwca 2001r. odbyło się w Bernie spotkanie zapoznawcze nowego Ambasadora RP w Szwajcarii, Jerzego Margańskiego z przedstawicielami Polnii Szwajcarskiej.

W krótkim powitalnym wystąpieniu Pan Ambasador wyraził swe szczególne umiłowa­nie dla kultury polskiej. Pogodny wieczór sprzyjał pogodnym rodaków rozmowom w sali bankietowej i ogro­dzie Rezydencji.

Barbara Tschopp-Nowak