"Ludzie listy piszą" [ video listy]

 

Proponujemy widzom przekazywanie, za pośrednictwem TV Polonia, nagrywanych na domowych video pozdrowień,  życzeń a także informacji takich jakie znajdują się w tradycyj­nych listach.

 

Głównym celem programu jest umożliwienie widzom wzajemnych odwiedzin, bez konieczn­ości długich podroży, bo przecież jeżeli w telewizji zobaczymy krewnych odpowiadających co u nich słychać nowego, to trochę jakbyśmy gościli w ich domu. TV POLONIA nadaje się do tego najlepiej, bowiem jej audycje odbierane są  praktycznie na całym święcie, W Polsce zaś, dzięki sieciom kablowym dostęp do programu TV POLONIA jest również powszechny. Każdy kto chce skorzystać z tej formy, by przekazać za pośrednictwem TV POLONIA jakiejś informacje, pozdrowienia, życzenia lub zadedykować bliskim polska piosenkę, może to zro­bić w prosty sposób. Wystarczy nagrać na taśmie video np. rodzinkę,  mówić do swoich bliskich. Przyjmujemy kasety w każdym formacie[ VHS, VHS-C, S-VHS, Hi8, Video8, DV ] i systemie ( PAL, NTSC, SECAM, itp. Taśmę z przygotowanym video listem  nie dłuższym jak 2- 3 minuty należy przesłać na adres programu.  

 

L U  D Z  I E     L I S T Y    P I S Z Ą

SKR. POCZT. 543           50-950  W R O C L A W   2              P O L A N D

UMIESZCZENIE VIDEOLISTU W PROGRAMIE TV POLONIA JEST BEZPŁATNE !

 

Do kasety należy dołączyć informacje  o nadawcy i odbiorcy filmowego listu, ponieważ po­wiadomimy adresata o dacie emisji w TV POLONIA.  Po wykorzystaniu kasety odsyłamy! Każdy nadawca video listu otrzyma honorarium w wysokości  100 zł. = około 25 dol.USA Najciekawszy, najbardziej oryginalny filmowy list otrzyma nagrodę w wyso­kości 1000 zł. = 250 dol.USA,

                                             Katarzyna i Dariusz Dyner - autorzy programu

 

Szczegółowych informacji: E-mail: dyner@fajgel.com.pl

Emisja programu : każda sobotę czasu polskiego o godz.  18,15