Dusza Steller-Roztocki

 

MINIATURY AKTUALNE

 

Dysproporcja

 

Łatwiej przychodzi uszlachetnianie roślin, niż ulepszanie ludzi. Dlatego mamy więcej ogrodników, a znacznie mniej odnowicieli charakterów.

 

Kamień probierczy

 

Miara uczciwości człowieka przebiega w całej skali moralności, w wariantach sumienia i wszechstronności elastycznego umysłu i wykazuje nieustanną gotowość naginania się do chwalebnego dobra.

 

Nadzieja

 

Głupota nie chroni przed starością, ale starość może się jeszcze przed nią wybronić.

 

Autobiografia

 

Urodziłem się - jako syn... Mam lat - około tyle na ile wyglądam... Dzieciństwo spędziłem - bo cóż miałem robić... Pochodzenie - normalne! Wzrost - na rok bieżący! 
A uszy? Uszy, po dziadku, ale w dobrym stanie!