Pieniądze uzyskane z licytacji na II Balu Polonii Szwajcarskiej zostały przeznaczone na rzecz rzeszowskiej organizacji niepełnosprawnych

 

 

Pieniądze, które uzyskano z licytacji na II Balu Polonii Szwajcarskiej 2001 zostały przekazane w całości na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży Sprawnej Inaczej (PSMSI) w Rzeszowie. Głównym celem działalności PSMSI jest prowadzenie rehabilitacji i szkolenia osób niepełnosprawnych w kierunku  ich przystosowania do samo­dzielnego życia w społeczeństwie. Towarzystwo to zostało założone z inicjatywy rodziców  niepełnosprawnych dzieci, których głównym motywem tego przedsięwzięcia było dążenie do takiego usamodzielnienia ich podopiecznych, aby mogły sobie radzić w życiu wtedy, kiedy zabraknie im rodzicielskiej opieki i wsparcia. Dodatkowe informacje o Stowarzyszeniu w Rzeszowie są dostępne na stronie internetowej Zespołu "Piast": http://www.piast.ch.

 

Przy tej okazji chcielibyśmy podziękować zwycięzcy licytacji (pragnie zachować ano­nimowość), który był gotowy przeznaczyć 2150 SFr na dobroczynny cel, a także firmie Chrobot Reisen za ufundowanie nagrody (zuryskiej krowy plastikowej), która została przeznaczona na licytację. Tego typu licytacje zamierzamy przeprowadzać również na następnych Balach Polonii Szwajcarskiej.      

                                           Polonijny Zespół Tańca i Pieśni "Piast"

 

Nabór nowych członków do Zespołu „Piast”

 

Każdy, kto ma choć trochę talentu do tańca oraz jest pełen energii i pogody ducha ma nieustającą szansę wstąpić do Polonijnego Zespołu Tańca i Pieśni „Piast”. Osoby, które zdecydują się wstąpić do naszej grupy do końca bieżącego roku mają jeszcze szansę na wyjazd na XXII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, który odbędzie się w dniach 18-25 lipca 2002 roku w Rzeszowie.

 

Od nowych członków nie jest wymagane wcześniejsze szkolenie w zakresie tańca, ale oczywiście doświadczenia zdobyte w tym zakresie pomagają w opanowaniu programu Zespołu i są mile widziane. Zespół „Piast” jest również zainteresowany osobami, które chciałyby zajmować się wyłącznie śpiewem lub sprawami organizacyjnymi.

 

Praca szkoleniowa grupy „Piast”, która odbywa się na cotygodniowych próbach oraz w czasie spotkań warsztatowych, obejmuje ćwiczenia o charakterze ogólnym (kondycyj­ne i specjalistyczne ruchowe), ćwiczenia prowadzące do opanowania polskich tańców narodowych i ludowych, a także wybranych tańców szwajcarskich, naukę towarzyskich tańców standardowych oraz wykonywanie polskich pieśni ludowych i innych.

 

Oprócz pracy szkoleniowej, występów na scenach przy różnych okazjach, corocznej organizacji Balu Polonii Szwajcarskiej, Zespół „Piast” organizuje cały szereg spotkań towarzyskich dla członków grupy, które dodatkowo działają integrująco i stanowią doskonały sposób spędzania czasu na wesoło.

 

Chętnych do wzięcia udziału w pracach Zespołu prosimy o przesłanie informacji pocz­tą elektroniczną na adres info@piast.ch lub o skontaktowanie się z Henrykiem Wojtasiem (tel.: 052/343-62-47) czy Ewą Skoczylas (tel.: 052/214-13-66). Szczegółowe informacje o Zespole „Piast” znajdą Państwo na: http://www.piast.ch.

 

                                         Polonijny Zespół Tańca i Pieśni „Piast”