Pismo wydawane przez Towarzystwo Dom Polski w Zurychu

 

Nr. 5 (218)

Wrzesień - Październik

Rok XXVIII  2001

 

               Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy

                        Choć macie sami doskonalsze wznieść

                                    Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

                                             I miłość ludzka stoi tam na straży

                                                      I wy winniście im cześć

                                                                                       Adam Asnyk