JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA…

- to słowa naszego hymnu państwowego, który co ro­ku rozpoczyna zebranie Polonii tesyńskiej z okazji święta Niepodległości. Wywarło to pozytywne wrażenie na Konsulu p. Wojciechu Miazgowskim, który stwierdził, że brał udział w różnych zebraniach w ośrodkach polskich, ale po raz pierwszy usłyszał hymn państwowy tu, w Tesynie.

Prezes SKP w Tesynie p. K. Czerska i Konsul p. W. Miazgowski

 

Obecnych przywitała Prezes pani Krystyna Czerska ze specjalnym wyróżnieniem oso­by Pana Konsula, który wygłosił referat związany z tematem Święta 11.Listopada.

Następnie wywiązała się ożywiona dyskusja dotycząca obecnej sytuacji w Polsce po tragicznych wypadkach w Nowym Yorku. Dyskusja była kontynuowana jeszcze po części oficjalnej przy kawie i torcie. Pan Konsul, obstąpiony przez panie wykazał dużą, cierpliwość w wyjaśnianiu wielu problemów.

                                                                                                   Anna Zymon Stankiewicz

  Od Redakcji: Skromność p. Anny Zymon Stankiewicz spowodowała, ze w swoim sprawozdaniu pominęła fakt iż autorka po raz kolejny była głównym organizatorem tej uroczystości, o czym z dziennikarskiego obowiązku informujemy naszych Czytelników.