Instytut Pamięci Narodowej -

Komisja Ścigania Zbrodni

przeciwko

Narodowi Polskiemu

 

 

powołany na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 19 grudnia 1998 r.)

 

Pl. Krasińskich 2/4/6,

00-207 Warszawa

Internet: http://www.ipn.gov.pl/

E-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl

 

W ramach Instytutu działają:

 

-       Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

-       Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów oraz

-       Biuro Edukacji Publicznej.

 Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Instytut przejmie dokumenty z archiwów m. in. MSWiA, UOP, MON, MS, Archiwum Akt Nowych.

 

 Ustawa o IPN przewiduje udostępnianie dokumentów zgromadzonych w archiwach służb specjalnych PRL osobom, o których organy bezpieczeństwa państwa zbierały informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny.  

 

 Siedzibą IPN jest  Pałac Sprawiedliwości w Warszawie. Powołanych zostało 10 oddziałów Instytutu we wszystkich miastach, w których funkcjonują sądy apelacyjne. W kolejnych 8 miastach powstają delegatury.

 Prezesem IPN został prof. Leon Kieres wybrany na to stanowisko przez Sejm w dniu 8 czerwca 2000 r. Kadencja prezesa wynosi 5 lat. Funkcję zastępców Prezesa IPN pełnią dr Grzegorz Ciecierski i Janusz Krupski.

 

 Informacja: Tel. 004822 /  530 86 90 lub  530 86 91

 

Prezes IPN - prof. dr hab. Leon  Kieres

Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, Tel. 004822 / 530 86 63, lub 530 86 87

 

Zastępca Prezesa IPN - Janusz Krupski

ul. Krakowskie  Przedmieście 25, 00-017 Warszawa, Tel. 004822 / 826 01 07

 

Zastępca Prezesa IPN - dr Grzegorz Ciecierski

ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-017 Warszawa, Tel. 004822 / 826 01 07

 

Formularz Wniosku można uzyskać w internecie http://www.ipn.gov.pl/