Instytut Pamieci Narodowej -

Komisja Scigania Zbrodni

przeciwko

Narodowi Polskiemu

 

 

powolany na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 19 grudnia 1998 r.)

 

Pl. Krasinskich 2/4/6,

00-207 Warszawa

Internet: http://www.ipn.gov.pl/

E-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl

 

W ramach Instytutu dzialaja:

 

-       Glowna Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

-       Biuro Udostepniania i Archiwizacji Dokumentow oraz

-       Biuro Edukacji Publicznej.

 Do zadan Instytutu nalezy gromadzenie i zarzadzanie dokumentami organow bezpieczenstwa panstwa, sporzadzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., prowadzenie sledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz prowadzenie dzialalnosci edukacyjnej. Instytut przejmie dokumenty z archiwow m. in. MSWiA, UOP, MON, MS, Archiwum Akt Nowych.

 

 Ustawa o IPN przewiduje udostepnianie dokumentow zgromadzonych w archiwach sluzb specjalnych PRL osobom, o ktorych organy bezpieczenstwa panstwa zbieraly informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposob tajny.  

 

 Siedziba IPN jest  Palac Sprawiedliwosci w Warszawie. Powolanych zostalo 10 oddzialow Instytutu we wszystkich miastach, w ktorych funkcjonuja sady apelacyjne. W kolejnych 8 miastach powstaja delegatury.

 Prezesem IPN zostal prof. Leon Kieres wybrany na to stanowisko przez Sejm w dniu 8 czerwca 2000 r. Kadencja prezesa wynosi 5 lat. Funkcje zastepcow Prezesa IPN pelnia dr Grzegorz Ciecierski i Janusz Krupski.

 

 Informacja: Tel. 004822 /  530 86 90 lub  530 86 91

 

Prezes IPN - prof. dr hab. Leon  Kieres

Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, Tel. 004822 / 530 86 63, lub 530 86 87

 

Zastepca Prezesa IPN - Janusz Krupski

ul. Krakowskie  Przedmiescie 25, 00-017 Warszawa, Tel. 004822 / 826 01 07

 

Zastepca Prezesa IPN - dr Grzegorz Ciecierski

ul. Krakowskie Przedmiescie 25, 00-017 Warszawa, Tel. 004822 / 826 01 07

 

Formularz Wniosku mozna uzyskac w internecie http://www.ipn.gov.pl/