&  Humor zeszytów  &  Humor zeszytów &  Humor zeszytów &

Gramatycznie rzecz biorąc, dziewczyna ma inną końcówkę niż chłopiec.

 

Wśród poetów wyróżniam Asnyka, bo był dobry.

 

Antek ciężko pracował rękami, a Boryna - językiem.

 

Jego ręka była zimna jak ręka węża.

 

Anielka wsunęła się między pana i chłopa.

 

Do ludowości w balladach Mickiewicza zaliczamy nie tylko pojawienie się rusał­ki, ale i również jęki chłopa pod jaworem.

 

Nel położyła mu piersi na głowę i spokojnie usnęła.

 

Dziś Prusa można spotkać w każdym niemal kiosku.

 

Wacek wszedł na lód i zaczął pękać.

 

Rzeczownik oderwany jest to taki rzeczownik, którego nie można usłyszeć, wi­dzieć, dotknąć ani powąchać.

 

W "Żonie modnej" Ignacy Krasicki skrytykował obrzydliwy stosunek małżeński.

 

Dzieci bardzo się ucieszyły z przyjścia szkapy na pogrzeb matki.

 

Maciek Dobrzyński był konfederastą i nie stronił od króla.

 

Judym spuścił Dyziowi manto w karecie, bo mu się spocił.