CHCIEĆ TO MÓC !

Anna Zymon-Stankiewicz

 

Cztery lata przed rozpoczęciem II wojny światowej wybudowano niewielki, drewniany kościółek we wsi Zboiska. Dzisiaj jest to dzielnica Lwowa, licząca ponad 100 tysięcy mieszkańców. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium Polski i zajęciu Lwowa, ta mała świątynia przeżyła różne koleje losu. Władze sowieckie zamieniły ja na magazyn, potem na garbarnię, a następnie na skład papierów drukarskich.

Kiedy nastąpiła "odwilż" religijna, przyznano kościół jednej sekcie. Zaprotestowali parafianie, w większości Polacy i stanęli w obronie swej świątyni. Polski ksiądz ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców odprawiał Mszę Św. na schodach, przed zamkniętymi drzwiami kościoła. I odzyskano go. Wprawdzie zdewastowany, zrujnowany, ale i tym razem parafianie stanęli na wysokości zadania: wykonali prowizoryczny remont.

Niestety obiekt jest mały i nie mieści wszystkich wiernych. Wyłoniła się konieczność zbudowania nowego kościoła. Nie było to łatwe od samego początku. O pozwolenie budowy starano się przez 6 lat! Aż wreszcie przed dwoma laty rozpoczęto wykopy pod fundamenty. Wznoszą się w górę mury pierwszego od 60 lat nowego kościoła we Lwowie. Przy budowie pracują parafianie. Już buduje się, konstrukcję dachu, ale do końca budowy jeszcze daleko. Jak zwykle brak funduszy. Dotacji nie ma, mieszkańcy biedni.

Myślę, że warto im pomóc. Może i Ty dołożysz swoją cegiełkę?

 

Adres: Rzymsko-Katolicka Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy

ul. Mazepy 46  79059 Lwów (Ukraina)  tel. (00380-322) 935-602

 

Konto dewizowe: Bank Pekao S.A. O/Lublin Nr. 12401 503 - 1753590 - 17872

Proboszcz Kościoła we Lwowie Ks. Andrzej Jagiełka

Na budowę Kościoła Matki Bożej N.P.