O koncercie Paderewskiego w Grosser Konzertsaal w Solurze

w czwartek 28. lutego 2002r. o godzinie 20.00

 

Dokładnie 65 lat temu, w niedzielę 28 II 37 o 15:00 odbył się w Grosser Konzertsaal Solury wielki galowy koncert fortepianowy Ignacego Jana Paderewskiego, który w dniu koncertu liczył sobie 76 lat. Rzadko już wtedy koncertował, gdyż zdrowie Mu nie dopisywało. Zdecydował się jednak dać  ten koncert, aby zaoferować cały dochód dla powstałego rok wcześniej, z Jego inicjatywy, Towarzystwa im. Tadeusza Kościuszki, a konkretnie dla Muzeum Kościuszki w Solurze. Kościuszko spędził w tym mieście na Gurzelngasse 12 ostatnie  dwa lata swego życia. Tu też zmarł w 1817 roku i  stąd  jego doczesne, zabalsamowane szczątki  przewieziono rok później  na Wawel, serce zaś po latach znlazało się na honorowym miejscu na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Zarząd Kościuszko-Gesellschaft w  osobach: dr Thomas Wallner – Präsident, Anton Strähl (Sekretär) i Peter Gesiger, oraz kustosz Muzeum Kościuszki inż. Benedykt Drewnowski ra­zem z dr Janem Konopką otrzymali od miasta bezpłatnie salę oraz do dyspozycji wysokiej klasy fortepian.

 

Komitetowi Paderewskiego w Bazylei  udało się nakłonić wielkiego pianistę Karola Radziwonowicza, najlepszego interpretatora dzieł fortepianowych Paderewskiego do przyjazdu do Szwajcarii na ten historyczny koncert. K. Radziwonowicz od ponad 20 lat gra na całym świecie dzieła Mistrza z Riond Bosson. Ostatnim jego spektakularnym wystąpieniem w ramach A Tribute to IJP  był w listopadzie ub.r. koncert w słynnej nowojorskiej Carnegie Hall oraz w  Lisner Auditorium  w Washinton DC. Z polską Sinfonią de Varsovia, pod batutą amerykańskiego dyrygenta,  polskiego pochodzenia, Mariusza Smolija wykonali  Paderewskiego: Polską fantazję na fortepian i wielką orkiestrę symfoniczną oraz Nokturn H-Dur z Miscellanea – (Op. 16 Nr. 4) w transkrypcji  orkiestralnej Jerzego Maksymiuka. Koncerty te poświęcili pol­scy muzycy ofiarom ataków terrorystycznych na Amerykę w dniu 11 września ub.r. a prezydent USA George W. Bush przesłał na ręce Organizatorów list-memento o znaczeniu IJP dla kultury amerykańskiej i światowej. Wokalistą koncertu w dniu 28 II 2002r. będzie baryton o dużym dorobku wokalnym Arkadiusz Burski. Zaśpiewa on kilka wybranych pieśni do słów Catulle Mendèsa francuskiego poety i tłumacza libretta do opery Manru IJP. Panu Arkadiuszowi Burskiemu towarzyszyć będzie  Karol Radziwonowicz. Program wielkiego galowego koncertu w Solurze poświęcony będzie wyłącznie  utworom fortepianowym i wokalnym Ignacego Jana Paderewskiego.

 

Bilety w cenie od 25 (studenci i rencisci) do 65 CHF są od 11.02. br do nabycia: w TICKET-CORNER,  przez e-mail: swisspol@z.pl (po przesłaniu czeku na POLMUSIK bilety będą do odbioru w Kasie Grosses Konzertsaal na 30 minut przed rozpoczęciem  koncertu)  oraz w Agencji Artystycznej POLMUSIK, Eichenstrasse 51, 4054 Basel, fax 061 – 302 71 06 (po przesłaniu czeku na POLMUSIK Basel)

 

Drukowany, illustrowany program oraz CD z nagraniami utworów IJP w wykonaniu m.in. Karola Radziwonowicza będą do nabycia w punktach przedspredaży, w dniu koncertu w kasie solurskiego teatru oraz w czasie przerwy koncertu. Po zakończeniu Muzycy podpisywać będą programy oraz swoje nagrania na CD.

 

Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników i wielbicieli Paderewskiego na to wielkie muzyczne i patriotyczne  święto (T. Kościuszko i I.J.Paderewski to nasi  try­buni, którzy poświęcili całe swoje życie, walcząc na polskiej i obcej ziemi o wolną i niepod­ległą Polskę.! Nie­chaj koncert ten, który odbywa się pod patronatem JEksc. Ambasadora Konfederacji Szwaj­carskiej w Polsce, M. André Ramsayera, prof. Wł. Bartoszewskiego, b. min. spraw zagra­nicznych oraz ministra kultury p. A. Celińskiego był naszą manifestacją narodową.

 

Światowy Komitek Obchodów Paderwskiego 2002 - 2010

przy współpracy Towarzystwo im. Tadeusza Kościuszki w Solurze