Do Czytelników NG słów kilka...

 

 

W Bernie, w ambasadzie nowy attaché od spraw kultury – p. Jolanta Chojecka. Wydaje się być postacią o dużej przedsiębiorczości i energii. Mam nadzieję, że zaowocuje to jeszcze lepszą współpracą i skuteczną realizacją wielu projektów, które czeka Polonię szwajcarską w najbliższych latach – czego życzę i p. Jolancie i sobie.

 

Sprawa pomocy dla Powodzian. Pieniądze leżą jeszcze na koncie. Wymiana listów z Polską Akcją Humanitarną uwidoczniła problem, którego być nie powinno. Oni mają adresy rodzin potrzebujących pomocy, ale nie mogą czy nie chcą nam ich udostępnić. Chcą abyśmy im wysłali pieniądze, a tego my nie chcemy, bowiem życzeniem ofiarodawców było wsparcie konkretnych osób, a nie instytucji. Uruchomiliśmy więc inne kanały celem otrzymania wiarygodnych adresów ludzi pokrzywdzonych przez powódź. W każdym razie, jak tylko pojawią się nowe szczegóły, będziemy dokładnie informować na naszych łamach.

 

Nasz Jan Paweł II kończy 18 maja 82 lata.

Czytając niektóre artykuły publikowane w pismach zagranicznych na Jego temat, przeraża ignorancja i płytka znajomość zagadnień, które poruszają ich autorzy. Wiedzą, że gdzieś dzwoni, ale nie bardzo wiedzą gdzie. Tworzą przeróżne publicystyczne mozaiki, tylko jakoś treści w nich brak...

 

Kolejna wielka postać przekroczyła Styksową wodę. Marian Franciszek Respond - Człowiek – legenda, który również napisał potężny rozdział w historii polskiego życia emigracyjnego na ziemi szwajcarskiej.

 

W numerze tym, którzy dostajecie właśnie do ręki, kolejny drugi już artykuł na temat Muzeów polskich w Helvetii. Tym razem  o Muzeum Paderewskiego w Morges. Mam nadzieję, że w kolejnych wydaniach będziemy  mogli  opublikować  o  Muzeum  w  Rapperswilu i Muzeum w Muri p. Stankiewicza.

 

Polecam Waszej uwadze - drodzy Czytelnicy – Apel Komitetu Genewskiego dla zachowania grobowca gen. Hauke Bosaka na cmentarzu w Carouge. Od Was, od Waszej aktywności zależeć będzie, czy zdołamy uchronić od zapomnienia coś co jest cenne, co jest cząstką naszej narodowej historii.

 

Jerzy Trela u Basi Młynarskiej. Cenię Mickiewicza, uwielbiam Słowackiego i jego poematy. I nigdy nie zapomnę inscenizacji Dziadów w reżyserii Świnarskiego w Teatrze Starym. I Jerzego Treli w roli Konrada!!!

                                                   

                                                                                      Wasz Redaktor