W nawiązaniu do artykułu o Generale Józefie HAUKE BOSAKU, polskim bohaterze walk narodowo-wyzwoleńczych („Nasza Gazetka", styczeń-luty 2002, str.30-31), podajemy do wiadomości, że powołany został ostatnio genewski Komitet dla zachowania jego grobowca na cmentarzu w Carouge (Genewa). W skład tego Komitetu wchodzą m.in. przedstawiciele miejscowych organizacji polonijnych, a to: Pro Polonii, Stowarzyszenia Polskiego w Genewie , sekcji kulturalnej Związku Organizacji Polskich i  Rady Parafialnej Duszpasterstwa. Celem tego Komitetu jest uzyskanie zaklasyfikowania grobowca gen. Hauke Bosaka przez Władze kantonalne jako zabytku historycznego. Jest to istotne z uwagi na to, że okres ostatecznej koncesji niebawem wygasa. Sprawa ta uzyskała już odpowiednie echo na łamach genewskiej prasy („Tribune de Genčve"). Patronat honorowy nad naszym przedsięwzięciem objął J. E. Ambasador RP w Bernie, p. dr Jerzy Margański. Ponadto akcja cieszy się poparciem duchowym ze strony Ks. Rektora Polskiej Misji Katolickiej jak również medialnym Red. Naczelnego Naszej  Gazetki mgr Tadeusza M. Kilarskiego.

 

Jednakże pragnęlibyśmy, aby moralne  poparcie wyraziły nam możliwie jak najszersze kręgi środowisk polonijnych na terenie całej Szwajcarii. Dlatego też zwracamy się z uprzejmym apelem do stowarzyszeń i organizacji polonijnych z poza Genewy oraz do naszych Rodaków, aby wyrazili swe poparcie moralne dla podjętej przez nas akcji kierując odnośne oświadczenia pisemne na adres :

Dr Jan Yenulet, ch. de Bedex 15 A, 1226 Thónex (GE).

 


 

 KOMITET GENEWSKI DLA ZACHOWANIA GROBOWCA GEN. JÓZEFA HAUKE BOSAKA 

 

Genewa 26.03.02