W nawiazaniu do artykulu o Generale Jozefie HAUKE BOSAKU, polskim bohaterze walk narodowo-wyzwolenczych ("Nasza Gazetka", styczen-luty 2002, str.30-31), podajemy do wiadomosci, ze powolany zostal ostatnio genewski Komitet dla zachowania jego grobowca na cmentarzu w Carouge (Genewa). W sklad tego Komitetu wchodza m.in. przedstawiciele miejscowych organizacji polonijnych, a to: Pro Polonii, Stowarzyszenia Polskiego w Genewie , sekcji kulturalnej Zwiazku Organizacji Polskich i  Rady Parafialnej Duszpasterstwa. Celem tego Komitetu jest uzyskanie zaklasyfikowania grobowca gen. Hauke Bosaka przez Wladze kantonalne jako zabytku historycznego. Jest to istotne z uwagi na to, ze okres ostatecznej koncesji niebawem wygasa. Sprawa ta uzyskala juz odpowiednie echo na lamach genewskiej prasy ("Tribune de Gencve"). Patronat honorowy nad naszym przedsiewzieciem objal J. E. Ambasador RP w Bernie, p. dr Jerzy Marganski. Ponadto akcja cieszy sie poparciem duchowym ze strony Ks. Rektora Polskiej Misji Katolickiej jak rowniez medialnym Red. Naczelnego Naszej  Gazetki mgr Tadeusza M. Kilarskiego.

 

Jednakze pragnelibysmy, aby moralne  poparcie wyrazily nam mozliwie jak najszersze kregi srodowisk polonijnych na terenie calej Szwajcarii. Dlatego tez zwracamy sie z uprzejmym apelem do stowarzyszen i organizacji polonijnych z poza Genewy oraz do naszych Rodakow, aby wyrazili swe poparcie moralne dla podjetej przez nas akcji kierujac odnosne oswiadczenia pisemne na adres :

Dr Jan Yenulet, ch. de Bedex 15 A, 1226 Thonex (GE).

 


 

 KOMITET GENEWSKI DLA ZACHOWANIA GROBOWCA GEN. JOZEFA HAUKE BOSAKA 

 

Genewa 26.03.02