Zmiany

w

LOT-cie

 

Po  ponad czterech latach, w dniu 31 marca 2002 r. zakończył pracę w Przedstawicielstwie PLL LOT S.A. w Zurychu dotychczasowy Dyrektor pan Bogusław Rodzoñ. Jego obowiązki przejęła Pani Dorota Dylik. Pani Dorota pracuje w LOT-cie od 9 lat. Ma nadzieję rozwinąć działalność LOT na terenie Szwajcarii.

W dniu 4 kwietnia 2002 r. Jan Litwiñski, Prezes i Dyrektor Generalny Polskich Linii Lotniczych LOT SA, oraz Jürgen Weber, Prezes i Dyrektor Generalny Deutsche Lufthansa AG, podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy LOT-em a Lufthansą. Ponadto obie linie zawarły umowę code-share o wspólnej eksploatacji połączeń lotniczych między Polską a Niemcami. Porozumienia te otwierają polskiemu przewoźnikowi drogę do członkostwa w aliansie linii lotniczych Star.

 

 Dyrektor Dorota Dylik