Pismo wydawane przez Towarzystwo Dom Polski w Zurychu

 

Nr. 3 (222)

 

Rok XXIX  2002

 

 Pomnik Powstańców 1944 na Pl. Krasińskich w Warszawie

 (fot. Anna Zymon-Stankiewicz)

 Modlitwa do Bogarodzicy 

Któraś wiodła jak  bór pomruków

ducha ziemi tej skutego w zbroi szereg,

prowadź nocne drogi jego wnuków,

byśmy milcząc umieli umierać.

 

Któraś była muzyki deszczem

a przejrzysta jak świt i płomień

daj nam usta jak obłoki niebieskie,

które czyste – pod toczącym się gromem.

 

Która ziemi się uczyłaś przy Bogu,

w której ziemia jak niebo się stała,

daj nam z ognia twego pas i ostrogi,

ale włóż je na człowiecze ciała.

Która serce jak morze rozdarła

w synu ziemi i synu nieba,

o, naucz matki nasze,

jak cierpieć trzeba.

 

Która jesteś jak nad czarnym lasem

blask – pogody słonecznej kościół,

nagnij pochmurną broń naszą,

gdy zaczniemy walczyć miłością.

 

21.III.44 r

 

Krzysztof Kamil Baczyński

         (1921 – 1944).