Ambasador

Rzeczypospolitej Polskiej

 

Berno, 26 kwietnia 2002 r.

 

Pan Tadeusz Kilarski

 Redaktor Naczelny "Naszej Gazetki"

Szanowny Panie Redaktorze !

 

     Z prawdziwą radością informuję Pana, że w dniu 20 marca 2002 r. Sejm RP przy­jął Ustawę o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą Ustawę podpisał już Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Aleksander Kwaśniewski i została ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

 

     Inicjatorem ustawy był Senat RP, który pragnął w ten sposób spełnić oczekiwania Polonii oraz nawiązać do tradycji II Rzeczypospolitej.

 

     Ustanawiając Dzień Polonii i Polaków za Granicą państwo polskie daje obecnie ponownie wyraz wdzięczności za wkład, jaki Polonia i Polacy za Granicą wnieśli w odzyskanie Niepodległości, za wierność i przywiązanie Rodaków do polskości oraz niesienie pomocy Krajowi w najtrudniejszych momentach. Święto w dniu 2 maja ma podkreślać więź łączącą Polonię z Macierzą oraz jedność wszystkich Polaków w Kraju i poza jego granicami.

 

     Z okazji obchodzonego po raz pierwszy Święta, w dniu 30 kwietnia br. Zorganizo­wana zostanie w Warszawie uroczysta sesja Senatu RP, w której uczestniczyć będzie Prezydent RP oraz Marszałkowie Sejmu RP i Senatu RP, a także spore grono zaproszonych gości, m.in. działaczy polonijnych z całego świata. Sesja ta poświęcona będzie w całości sprawom Polonii.

 

     Ustawodawcy mają nadzieję, że tradycja obchodów Dnia Polonii i Polaków za Gra­nicą stanie się trwałym elementem życia publicznego w Polsce i będzie również uro­czyście kultywowana przez środowiska polonijne na świecie.

 

     Z okazji nowo ustanowionego Dnia Polonii i Polaków za Granicą składam na Pana ręce najlepsze życzenia i gratulacje z uprzejmą prośbą o przekazanie ich wszystkim Rodakom i Rodaczkom - czytelnikom "Naszej Gazetki". Prosiłbym również o zamieszczenie stosownej informacji w następnym numerze NG, dzięki czemu dotrze ona do wielu polskich domów w Szwajcarii.

 

     Proszę mi także pozwolić wyrazić nadzieję, że w przyszłości środowiska polonijne w Szwajcarii znajdą właściwą formę zaakcentowania Święta Polonii, czym odpowiedzą na ten miły gest ze strony władz w Ojczyźnie.

                                                                                                          Jerzy Margański